هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین المللی کوهزاد زاگرس

1st international Congress on “Zagros Orogen” in 17th Symposium of Geological Society of Iran

هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین المللی کوهزاد زاگرس روز سه شنبه، 7 آبان، 1392 لغایت چهارشنبه، 8 آبان، 1392 توسط دانشگاه شهید بهشتی, انجمن زمین شناسی ایران, دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین المللی کوهزاد زاگرس

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: SGSI17

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش:

- آب شناسی
- چینه شناسی، دیرینه شناسی و رسوب شناسی
- سنگ شناسی و کانی شناسی
- زمین شناسی اقتصادی و زمین شیمی
- زمین شناسی مهندسی
- زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
- زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
- زمین شناسی نفت و منابع انرژی
- زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
- سنجش از دور زمین شناختی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
- زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری
- افق های نو در زمین شناسی ( مخاطرات زمین شناسی، زمین گردشگری، نانو زمین شناسی، گوهرشناسی و زمین شناسی دریایی، زمین شناسی شهری و سایر رشته های مرتبط)

درج در تقویم: 9 تیر 1392 - تعداد مشاهده 12354 بار