دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک روز سه شنبه، 5 آذر، 1392 لغایت چهارشنبه، 6 آذر، 1392 توسط دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: STRATEGICMANAGEMENT10

توضیحات کنفرانس

اهداف كنفرانس:

- ارتقا توسعه و ترويج دانش مديريت استراتژيك
- تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصين حوزه مديريت پيرامون توسعه و بكارگيري تكنيك هاي مديريت استراتژيك
- تبيين اهميت استراتژي و ترغيب سازمان ها و شركت ها به توجه خاص به مديريت استراتژيك
- معرفي آخرين دستاورده و تجربيات پژوهشي و كاربردي در زمينه هاي مختلف مديريت استراتژيك


محورهاي كنفرانس:

- تصميم گيري استراتژيك زمان واقعي
- مديريت عملكرد مبتني بر استراتژي 
- ارزيابي بلوغ سازمان‌ها در برنامه‌ريزي، اجرا و پياده‌سازي استراتژي
- تجارب و تكنيك‌هاي بودجه بندي و تخصيص استراتژيك منابع
- تجارب و تكنيك‌هاي سناريونگاري و آينده‌نگاري در مديريت استراتژيك 
- رويكردهاي استراتژي (استراتژي نوظهور،استراتژي ويران ساز،استراتژي اقيانوس آبي، و ...)
- مديريت استراتژيك در شرايط عدم قطعيت
- جاري سازي استراتژي
- ارزيابي آمادگي استراتژي و تكامل استراتژي
- مديريت عملكرد استراتژيك و يادگيري استراتژي
- مدل هاي كسب و كار و استراتژي

حوزه هاي سازماني:

- تولد دوباره سازمانهاي ايراني در وضعيت كنوني
- مديريت استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي
- مديريت استراتژيك در سازمانهاي هولدينگ
- مديريت استراتژيك در سازمان ها و موسسات پولي و اعتباري
- مديريت استراتژيك در سازمان ها و موسسات حوزه انرژي

درج در تقویم: 12 خرداد 1392 - تعداد مشاهده 10075 بار