پنجمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

5th Conference on Rotating Equipment in Oil & Power Industries

پنجمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو روز سه شنبه، 1 بهمن، 1392 لغایت چهارشنبه، 2 بهمن، 1392 توسط موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

پنجمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: CREOPI05

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنفرانس:

مديريت تجهيزات دوار،
- مديريت راهبردي و يكپارچه تجهيزات دوار
- انتخاب تجهيزات دوار
- اقتصاد مهندسي تجهيزات دوار
- مديريت مصرف و بهره وري انرژي
- مديريت دانش در صنعت تجهيزات دوار
- آموزش و راهبري نيروي انساني
- مديريت ريسك در تجهيزات دوار
- پياده سازي استانداردها و نقش نهاد هاي مرجع
- ظرفيت ها و فرصت هاي برون سپاري

طراحي و ساخت،
- طراحي و تحليل عددي تجهيزات دوار تراكم ناپذير (پمپ، فن و دمنده و ...)
- طراحي و تحليل عددي تجهيزات دوار تراكم پذير (توربين گاز، توربين بخار، كمپرسور و ...)
- طراحي و تحليل الكتريكي و مكانيكي ژنراتور و موتور الكتريكي
- استانداردها، روش ها و فناوري هاي ساخت تجهيزات و قطعات
- جريان هاي گذرا و اثرات متقابل (استال، سرج، اثر متقابل روتور و استاتور، كاويتاسيون و ...)
- كنترل جريان فعال و غير فعال
- بازسازي و بهينه سازي تجهيزات دوار

نصب، راه اندازي و بهره برداري،
- چالش ها و راهكارهاي نصب و تنظيم
- سازه ها و زير ساخت هاي نصب
- فناوري ها و راهكارهاي جايگاه يابي
- تجهيزات اندازه گيري و تنظيم نصب
- پيش راه اندازي، راه اندازي آزمايشي و عملياتي
- بهره برداري بهينه تجهيزات دوار
- ارزيابي عملكرد تجهيزات دوار

بازرسي و تست،
- روش ها، بازرسي فني تجهيزات و تست در مراحل توليد، حمل، نصب، پيش راه اندازي، بهره برداري، نگهداري، تعميرات و بهينه سازي
- تحليل خطر و روش هاي بازدارنده در تامين ايمني
- روش هاي بازرسي غير مخرب (NDT)

نگهداري و تعميرات (نت)،
- مديريت راهبردي و اجرايي نگهداري و تعميرات
- تشخيص، آشكار سازي و پيش بيني عيوب
- نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير
- فنون پيش‌بينانه و پيش اقدام
- راهبردها و راهكارهاي جامع پايش وضعيت
- آناليز ارتعاشات، روغن، ترموگرافي، پايش صوت، جريان الكتريكي و تشخيص خوردگي
- نگهداري و تعميرات بر مبناي قابليت اطمينان (RCM)
- CMMS

كنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون،
- طراحي كنترل (خطي، غيرخطي، بهينه، وفقي، مقاوم، هوشمند، فازي، شبكه عصبي و...)
- بسترهاي صنعتي اتوماسيون
- مانيتورينگ صنعتي، ابزار دقيق و شبكه هاي سنسوري

قابليت اطمينان،
- پيش بيني و مدل سازي قابليت اطمينان
- روش هاي كمي، كيفي و بهينه سازي قابليت اطمينان
- تست هاي قابليت اطمينان

درج در تقویم: 29 اردیبهشت 1392 - تعداد مشاهده 8770 بار