هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی روز چهارشنبه، 18 اردیبهشت، 1392 توسط مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: QAUS07

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:

ارزيابي سياستهاي پذيرش دانشجو در نظام آموزش عالي
- پذيرش دانشجو براي دوره هاي كارداني و كارشناسي
- پذيرش دانشجو براي دوره هاي تحصيلات تكميلي
- پذيرش دانشجو براي دوره هاي آموزش عالي آزاد

ارزيابي كيفيت برنامه هاي آموزشي و درسي در آموزش عالي
- ارزيابي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي
- ارزيابي دوره هاي ميان رشته اي
- ارزيابي دوره هاي علمي-كاربردي و فني و حرفه اي

ارزيابي اثربخشي محيط و فرايندهاي ياددهي-يادگيري در آموزش عالي
- اثربخشي محيط يادگيري
- اثربخشي راهبردهاي تدريس-يادگيري
- اثربخشي فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات در يادگيري

ارزيابي كيفيت دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي
-  تجربه هاي ارزيابي و بهبود كيفيت در آموزش عالي در سطح منطقه اي و بين المللي
- ارزيابي مراكزآموزش عالي حضوري،نيمه حضوري وغيرحضوري)الكترونيكي(/غيردلتي و غيرانتفاعي
- ارزيابي آموزش عالي فراملي و بين المللي

نقش ارزيابي دروني و بروني در بهبود كيفيت آموزش عالي
- تجربه هاي دهه گذشته در ارزيابي دروني و بروني كيفيت
- عوامل موثر در موفقيت ارزيابي دروني و بروني كيفيت
- از تدوين گزارشهاي ارزيابي دروني تا ارزيابي بروني و اقدام براي بهبودي

ارزيابي دستاوردهاي يادگيري در آموزش عالي- Program Learning Outcomes
- ابزار مورد استفاده در سنجش دستاوردهاي يادگيري
- رويكردهاي ارزيابي دستاوردهاي يادگيري
- ارزيابي دستاوردهاي كارآفريني دانش آموختگان

نقش ساختارسازماني و مديريت دانشگاهي در ارزيابي و ارتقاء كيفيت آموزش
عالي
- نقش حكمراني آموزش عالي، رهبري و مديريت آموزش عالي در ارتقاء كيفيت
- نقش ذينفعان در ارتقاء كيفيت
- نقش مديريت در اشاعه فرهنگ كيفيت

درج در تقویم: 23 بهمن 1391 - تعداد مشاهده 5599 بار