همایش کارآمدی دین در اداره جامعه

همایش کارآمدی دین در اداره جامعه روز پنجشنبه، 10 اسفند، 1391 توسط موسسه عمار ولايت در شهر قم برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

همایش کارآمدی دین در اداره جامعه

محل برگزاری: قم
سال برگزاری: 1391
شناسه ملی این کنفرانس: AMMAR01

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:

 مفهوم­ شناسي كارآمدي در دين
- كارآمدي مديريت ديني در انقلاب اسلامي
- نقش مديريت ديني در مهندسي و برنامه ­ريزي
- چگونگي ابتناي برنامه ­ريزي و اداره جامعه بر مبناي دين
- بررسي مفهوم كارآمدي دين در عرصه­ هاي جامعه (اقتصاد، سياست و فرهنگ)
- كارآمدي دين، استنباط و اجتهاد
- تكليف­ گرايي و كارآمدي دين
 

كارآمدي دين در رويكرد جامعه شهري
- تأثير بهره­ مندي جامعه شهري از مديريت ديني
- نقش و تأثير مديريت ديني در جامعه از منظر قرآن و عترت
- نقش دين در مديريت كلان جامعه شهري و برقراري عدالت اجتماعي
- تأثير مديريت ديني در بهبود روابط اجتماعي و ساختار شهري
- راهكارهاي تفكيك جنسيتي در مديريت جامعه شهري
- مفهوم­ شناسي فضاسازي (المان­ هاي) شهري متأثر از مديريت ديني
- كارآمدي دين در مديريت بحران و برنامه­ ريزي استراتژيك
- كارآمدي مديريت ديني در هدايت سرمايه و ثروت در بهبود زيرساخت­ هاي شهري و رفاه عمومي
- تأثير مديريت ديني بر فقر­زدايي و ايجاد خدمات متوازن در جامعه شهري
- مديريت ديني و تأثير آن بر توسعه و رشد زيرساخت­ هاي جامعه شهري
- اصول راهبردي دين در اداره جامعه با رويكرد زير ساخت­ هاي شهري و توازن سرمايه
 

كارآمدي دين در رويكرد جهانشمول و روابط بين­ الملل
- تنظيم روابط بين­ الملل از منظر مديريت ديني
- نقش و ميزان تأثيرگذاري دين در جهان پسامدرن
- اطلاع­ رساني و تبليغ باورهاي ديني در روابط بين­ الملل
- بررسي جامعه شناختي نقش مديريت ديني در ابعاد فرهنگي، اقتصادي، سياسي جهاني
-  مفهوم كارآمدي اقتصاد ديني در فرآيند توسعه، رشد و رفاه جامعه بين­ الملل
- كار آمدي مديريت ديني در توسعه رشد پايدار و اقتصاد پوياي جامعه جهاني
- برتري فرضيه مديريت ديني بر سكولاريسم و مدرنيسم در جهت فقرزدايي و رفاه عمومي
-  توانمندي مديريت ديني در توسعه اقتصاد سالم و رفاه عمومي در جامعه جهاني
-  نقش و جهت­ گيري مديريت حاكم بر جهان امروز و نحوه اثرگذاري بر آن
 

نقش كارآمدي دين در حوزه منابع انساني
- پويايي مديريت ديني در پيشرفت و تحول منابع انساني
- نقش دين در مديريت معنوي و فكري و چگونگي چينش منابع انساني
- معناشناسي نقش دين در مديريت جامعه پيشرفته و مدرن
-  مفهوم­ شناسي تأثير دين در تحقق توسعه همه جانبه جامعه مبتني بر نيروي انساني
- تأثير و نقش مديريت ديني در ايجاد فرهنگ نشاط و اميد در جامعه انساني
- تأثير و نقش رهبري ديني در مديريت بحران جوامع و ايجاد نشاط عمومي
- نقش مديريت ديني در تربيت و عدم هويت­ گريزي جامعه بشري از فطرت خويش
- آسيب­ شناسي مديريت ديني در جامعه انساني
- نقش كارآمدي مديريت ديني در بهبود سلامت اداري و اجتماعي
- كار آمدي مديريت ديني در توزيع ثروت و شيوه­ هاي مقابله با توزيع نابرابري آن
- جامعيت مديريت ديني در نگرش به معنويت، اقتصاد و معيشت جامعه بشري
- كارآمدي مديريت ديني در اقتصاد سالم و گردش سرمايه در جامعه بشري
- ويژگي­ هاي رفاه عمومي و اقتصاد سالم در جامعه اسلامي از منظر مديريت ديني
- نقش ارزش­هاي ديني در رشد اقتصادي و معيشتي جامعه بشري
- نقش و تأثير مديريت ديني در خودكفايي و اقتدار مالي و سلامت جامعه بشري
- كارآمدي مديريت ديني در آفت­ شناسي مفاسد اجتماعي، اقتصادي و شكاف طبقاتي
- تأثير كارآمدي مديريت ديني در عزت و اقتدار جامعه بشري
- كارآمدي دين و مديريت ديني در پياده­ سازي الگوي پيشرفت اسلامي ايراني
- كارآمدي دين و مديريت ديني در مقابله با فتنه­ هاي گوناگون
- مباني نظارتي جامعه از منظر دين
- اداره جامعه در سيره پيامبر(ص) و امامان(ع)
- مديريت ديني در تقابل با جهت­ هاي غيرديني (مانند سكولاريسم و لائيسيسم)
- نقش فرهنگ ديني و امور زيرساختي ديني در پيشرفت جامعه و مقابله با آسيب­ها در عرصه فرهنگ اقتصادي و فرهنگ سياسي
- دين مدرنيزه، مدرنيته ديني يا راه سوم؟

درج در تقویم: 26 دی 1391 - تعداد مشاهده 7475 بار