کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک

کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک روز پنجشنبه، 9 آذر، 1391 لغایت جمعه، 10 آذر، 1391 توسط سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1391
شناسه ملی این کنفرانس: ICEH01

توضیحات کنفرانس

محورها:

 1. مدل هاي كسب و كار در سلامت الكترونيك (در كشور هاي پيشرفته و در حال توسعه)
 2. چالشهاي برنامه سلامت الكترونيك
 3. پردازش داده و اطلاعات سلامت(داده كاوي در پزشكي، وب كاوي، معنا كاوي و پرونده ها و پايگاه سلامت)
 4. سيستم هاي سلامت همراه
 5. سلامت الكترونيك و مديريت اطلاعات
 6. بيوانفورماتيك و انفورماتيك پزشكي
 7. بازآموزي و آموزش سلامت الكترونيك در حوزه سلامت
 8. خدمات الكترونيكي در حوزه سلامت
 9. شبكه هاي الكترونيكي اجتماعي، مشاوره و سلامت
 10. روبات و تجهيزات سلامت الكترونيك
 11. اخلاق پزشكي، استاندارد و قوانين سلامت الكترونيك
 12. سلامت الكترونيك و فن آوري علوم شناختي
 13. فن آوري و آينده نگري در سلامت الكترونيك
 14. زير ساخت هاي فن آوري اطلاعات در سلامت الكترونيك
 15. سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري باليني و چالش هاي اجراي آن در نظام سلامت
 16. بهترين تجربه هاي اجرايي در سلامت الكترونيك

 اهداف

 1. انتشار و گسترش دانش سلامت الكترونيكي
 2. ارائه آخرين دست آوردهاي تحقيقات بين المللي به محققان ايراني
 3. تبادل نظر و انديشه ميان محققان داخلي و خارجي
 4. انعكاس دست آورد هاي تحقيقات داخلي به محققان خارجي

يكي از سخنرانان :

 پروفسور جوزف تن استاد دانشگاه مك مستر به عنوان يكي از سخنرانان كليدي اين كنفرانس

درج در تقویم: 14 شهریور 1391 - تعداد مشاهده 8975 بار