مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 17، شماره 54

تاریخ نمایه سازی مقالات: 15 تیر 1399 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 1,281