همایش منطقه ای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه ۵

Regional conference on quality of life of citizens in region 5

همایش منطقه ای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه ۵ روز دوشنبه، 20 دی، 1389 توسط شهرداری تهران, شركت انديشه سراي شهر، در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

همایش منطقه ای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه ۵

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1389
شناسه ملی این کنفرانس: ANDISHESARA02

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش:
مشارکت شهروندان و کیفیت زندگی شهری
امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی شهری
اقشار آسیب پذیر (سالمندان، بانوان سرپرست خانوار و ...) و کیفیت زندگی شهری
سلامت شهروندان و کیفیت زندگی
عوامل زیست محیطی و کیفیت زندگی شهری
توسعه زیر ساخت ها و امکانات شهری و ساختار فیزیکی فضای عمومی و کیفیت زندگی شهری
مدیریت شهری، نهادهای اجتماعی و کیفیت زندگی شهری

درج در تقویم: 17 آذر 1389 - تعداد مشاهده 7907 بار