نخستین کنفرانس دیدگاههای نوین در آموزش، زبانشناسی و ادبیات انگلیسی

نخستین کنفرانس دیدگاههای نوین در آموزش، زبانشناسی و ادبیات انگلیسی روز پنجشنبه، 6 اسفند، 1388 لغایت جمعه، 7 اسفند، 1388 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, دانشگاه آزاد اسلامي سنندج در شهر سنندج برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

نخستین کنفرانس دیدگاههای نوین در آموزش، زبانشناسی و ادبیات انگلیسی

محل برگزاری: سنندج
سال برگزاری: 1388
شناسه ملی این کنفرانس: ELTLL01

توضیحات کنفرانس

درج در تقویم: 22 آذر 1388 - تعداد مشاهده 6684 بار