همایش بین المللی خلیج فارس

همایش بین المللی خلیج فارس روز سه شنبه، 17 آذر، 1388 لغایت پنجشنبه، 19 آذر، 1388 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر در شهر بوشهر برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

همایش بین المللی خلیج فارس

محل برگزاری: بوشهر
سال برگزاری: 1388
شناسه ملی این کنفرانس: ICPGULF01

توضیحات کنفرانس

محورهاي ارائه مقاله

1. جايگاه اقتصادي
2. اكوبيولوژي خليج فارس
3. خليج فارس و گردشگري
4. خليج فارس در گذر تاريخ
5. فرهنگ جوامع انساني خليج فارس
6. ذخائر طبيعي و توسعه پايدار منطقه
7. عوامل تهديد كننده زيست محيطي
8. مديريت برنامه ريزي ملي و فراملي
9. صنايع شيلاتي و آبزيان خليج فارس
10. خليج فارس در رسانه ها و مطبوعات خارجي
11. اسناد و مدارك تاريخي جزاير و بنادر خليج فارس
12. بررسي راهكارهاي تقويت امنيت مرزي خليج فارس
13. مولفه ها و نهاد هاي موثر بر امنيت آبي خليج فارس
14. حمايت و حفاظت از منابع زيستي خليج فارس در مقررات ملي و بين المللي
15. حقوق جمهوري اسلامي ايران در آبهاي خليج فارس از اروند رود تا تنگه هرمز

درج در تقویم: 20 تیر 1388 - تعداد مشاهده 13654 بار