همایش شیلات و محیط زیست

همایش شیلات و محیط زیست روز سه شنبه، 29 اردیبهشت، 1388 توسط دانشگاه کردستان در شهر سنندج برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

همایش شیلات و محیط زیست

محل برگزاری: سنندج
سال برگزاری: 1388
شناسه ملی این کنفرانس: FISHENO01

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش
در زمینه شیلات:
ماهی شناسی
تکثیر و پرورش آبزیان
بیماری های آبزیان
لیمنولوژی و هیدروبیولوژی
بیوتکنولوژی آبزیان
ایمنولوژی آبزیان
تغذیه آبزیان
ارزیابی،بهره برداری و حفظ ذخایرآبزیان

در زمینه محیط زیست:
محیط زیست و توسعه پایدار
آلودگی های محیط زیست
بیو تکنولوژی محیط زیست
انرژی و محیط زیست
تنوع زیستی و مدیریت حیات وحش

درج در تقویم: 10 اسفند 1387 - تعداد مشاهده 11005 بار