همایش ملی ایثار و شهادت، فرصتها و چالشها

همایش ملی ایثار و شهادت، فرصتها و چالشها روز چهارشنبه، 14 اسفند، 1387 توسط دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

همایش ملی ایثار و شهادت، فرصتها و چالشها

محل برگزاری: بابلسر
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: ESAR01

توضیحات کنفرانس

اهداف همایش

شناسایی فرصتها و چالشهای فراروی ایثار وشهادت در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست
دستیابی به راهکارهای مواجه با چالشهای پیش روی ایثار وشهادت
نیل به راهبردهای تقویت و عملیاتی کردن ظرفیتهای ایثار و شهادت
جلب مشارکت و ترغیب اندیشمندان، محققان،کارشناسان و مجاهدان عرصه ی ایثار و شهادت به انجام و یا انتشار پژوهش در خصوص ابعاد مختلف حوزه ایثار و شهادت
ترغیب مسوولان و دست اندرکاران امور فرهنگی به بهره گیری هر چه بیشتر از دانش تحقیقاتی در امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی فعالیتها در حوزه ایثار و شهادت
ارزیابی سیاستها و عملکردهای سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی در حوزه ایثار و شهادت
تلاش برای شناسایی و بهره مندی از تجربیات سایر کشورها در زمینه ی فرهنگ ایثار و مقاومت، بویژه بازماندگان جنگ
تلاش برای عملی سازی استراتژی پیوند و تعامل میان دانشگاه و فرهنگ ایثار و شهادت

 


محورهای همایش:

ایثار و شهادت: فرصتها و چالشها در حوزه ی فرهنگ

جایگاه هویتی ایثارگران و خانواده ی شهدا
راهبردهای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت
رسالتها و الگوهای تربیتی فرهنگ ایثار و شهادت
نگرشهای گروه های اجتماعی مختلف نسبت به ایثار و شهادت
نهادهای اجتماعی و فرهنگی (مثل وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و رسانه ملی) و ایثار و شهادت
ارزیابی عملکرد نهادهای فرهنگی، حقوقی و دستگاههای اجرایی در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
ادبیات شفاهی، مکتوب و نمایشی و ایثار و شهادت
ایثار و شهادت و جهانی شدن
زنان و ایثار و شهادت
بازماندگان جنگ و ایثار و شهادت
مسایل و مشکلات آموزسی ایثارگران و خانواده ی شهدا (قوانین و مقرات، تسهیلات و خدمات، روشها و رویکردها)
مسایل روحی و روانی ایثارگران و خانواده ی شهدا (سلامت روانی، آسیب ها و اختلالات، حمایت اجتماعی)


ایثار و شهادت: فرصتها و چالشها در حوزه ی اقتصاد

ایثار و شهادت، سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی
اشتغال ایثارگران
ارزیابی عملکرد نهادها، موسسات و دستگاههای ذیربط در خصوص قوانین، ارایه خدمات و تسهیلات به ایثارگران
عدالت اقتصادی و ایثار و شهادت
آموزه های اقتصادی اسلام و ایثار و شهادت
مشارکت ایثارگران در فعالیتهای اقتصادی


ایثار و شهادت: فرصتها و چالشها در حوزه ی سیاست

ایثار و شهادت و فرهنگ سیاسی
جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران
فرهنگ ایثار و شهادت، قدرت و امنیت ملی
راهبردهای سیاسی تقویت فرهنگ ایثار و شهادت
ارزیابی عملکرد نهادهای سیاسی در حوزه ی فرهنگ ایثار و شهادت
تعامل احزاب، گروهها و نهادهای سیاسی با فرهنگ ایثار و شهادت
رابطه ایثار و شهادت و توسعه سیاسی
آموزه های سیاسی اسلام و ایثار و شهادت

درج در تقویم: 3 دی 1387 - تعداد مشاهده 5816 بار