دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران

دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران روز سه شنبه، 16 مهر، 1387 لغایت پنجشنبه، 18 مهر، 1387 توسط مركز تحقيقات ميكروبشناسي باليني استاد البرزي, دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران

محل برگزاری: شیراز
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: ICCM02

توضیحات کنفرانس

محورهاي اصلي همايش :
   - باكتري شناسي باليني
   - ويروس شناسي باليني
   - قارچ شناسي باليني
   - انگل شناسي باليني
   - ايمني شناسي بيماريهاي عفوني
   - بيماريهاي مشترك انسان و دام
   - مقاومت هاي دارويي
   - واكسيناسيون
   - عفونتهاي ناشي از مواد غذايي
   - سل و مقاومت دارويي
درج در تقویم: 5 مهر 1387 - تعداد مشاهده 10997 بار