اطلاعات کنفرانس

همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری

محل برگزاری: مشهد
تاریخ برگزاری: 3 اردیبهشت 1388
تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1389
تعداد صفحات: 656
تعداد مقالات :44
نمایش مقالات: 112011
شناسه ملی این کنفرانس: ISSL01
نویسندگان مشارکت کننده: 84 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 5

مجموعه مقالات همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری

نتایج 1 تا 50 از مجموع 44