نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران

The First Conference of Accounting in Iran

نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران روز پنجشنبه، 14 آذر، 1387 لغایت جمعه، 15 آذر، 1387 توسط انجمن حسابداری ایران, انجمن حسابداري ايران در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: FCAI01

توضیحات کنفرانس

محورهاي اصلي كنفرانس:

آموزش حسابداري
استانداردهاي بين المللي حسابداري و گزارشگري مالي
حسابداري و نظام راهبري شركت ها
نقش اطلاعات حسابداري در بهبود كسب و كار
نقش جوامع حرفه اي در پيشبرد حسابداري
كاربرد‌‌‌‌‌فناوري اطلاعات در حسابداري
نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه
بورس هاي اوراق بهادار، به كارگيري و هماهنگ سازي استاندارد هاي حسابداري
نقش حسابداري در ايجاد نظام هاي يكپارچه اطلاعات مالياتي
نقش حسابداري در تشخيص ماليات بر در آمد
كاربرد فنـاوري اطلاعـات در ماليـات ستاني
تجربه بين المللي در نقاط مشترك ماليـات ستـاني
زمينه هاي همكاري حسابداران در كشور هـاي فارسـي زبـان
ساير موارد مرتبط با محور اصلي كـنفـرانس

درج در تقویم: 23 شهریور 1387 - تعداد مشاهده 10643 بار