اولین کنفرانس مهندسی مجدد فرایندها و طرحی ساختار

Bussines Process Redesign and Organization Structure Design

اولین کنفرانس مهندسی مجدد فرایندها و طرحی ساختار روز سه شنبه، 18 تیر، 1387 لغایت چهارشنبه، 19 تیر، 1387 در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

اولین کنفرانس مهندسی مجدد فرایندها و طرحی ساختار

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: BPRACADEMY01

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنفرانس:

همسوسازي فرآيند مهندسي سازمان‌ها با استراتژي‌هاي سازمان
مديريت دانش و مديريت فرايند
اندازه‌گيري عملكرد فرايند
نقش فناوري اطلاعات در بهبود عملكرد فرايندها
رويكردهاي مهندسي مجدد فرايندها
معماري فرايندي و جايگاه آن در طراحي ساختار
تئوري سازمان و طراحي ساختار
رويكردهاي بهبود فرايندي و اثربخشي ساختار
طراحي ساختارهاي مفهومي و عملي
الگوي ارتباط ساختار سازماني با محيط، نيروي انساني و فرهنگ
مديريت استراتژيك و طراحي ساختار و فرايند

درج در تقویم: 4 خرداد 1387 - تعداد مشاهده 7886 بار