اطلاعات کنفرانس

اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 7 خرداد 1387
تاریخ نمایه سازی: 30 مهر 1386
تعداد صفحات: 270
تعداد مقالات :46
نمایش مقالات: 98710
شناسه ملی این کنفرانس: EMFE01
نویسندگان مشارکت کننده: 135 پژوهشگر

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 46