همایش کشوری دانشجویی نانوتکنولوژی در علوم بهداشتی

همایش کشوری دانشجویی نانوتکنولوژی در علوم بهداشتی روز سه شنبه، 31 اردیبهشت، 1387 توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

همایش کشوری دانشجویی نانوتکنولوژی در علوم بهداشتی

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: NCNHS01

توضیحات کنفرانس

بهداشت حرفه اي 
 نانو تكنولوزي در كنترل آلاينده هاي محيط كار
 ايمني شغلي در فرآيندهاي استفاده از فناوري نانو
 فناوري نانو در كنترل صدا و ارتعاش محيط كار 
 نقش فتو كاتاليست ها در كنترل عوامل شيميائي و بيولوژيكي محيط كار
 كاربرد نانو در كنترل شرايط جوي محيط كار
 تصفيه هواي ساختمانها با كمك فناوري نانو

بهداشت محيط
 فناوري نانو در تصفيه فاضلابهاي صنعتي
 كاربرد نانو تكنولوژي در كنترل آلودگي هاي محيط زيست
 اثرات نانو بر محيط زيست
 فناوري نانو در كنترل آلودگي هوا
 فناوري نانو در تصفيه فاضلابها 

بهداشت عمومي
 فناوري نانو در بهداشت مواد غذائي
 آموزش در مورد استفاده از فناوري نانو
 نانوتكنولوژي و ايمني و اثرات آن بر روي سلامت انسان

حشره شناسي پزشكي
 فناوري نانو در شناسائي سموم و بقاياي سموم در آب و خاك
 فناوري نانو در بحث ناقلين

درج در تقویم: 15 اردیبهشت 1387 - تعداد مشاهده 4935 بار