مقالات فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره 4، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 15 اردیبهشت 1397 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 489