اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی در اکوسیستم های خزری

1st International Symposium of Climate Change and Dendrochronology in Caspian Ecosystems

اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی در اکوسیستم های خزری روز جمعه، 27 اردیبهشت، 1387 لغایت شنبه، 28 اردیبهشت، 1387 توسط پژوهشكده اكوسيستم هاي خزري در شهر ساری برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

اولین همایش تغییر اقلیم و گاهشناسی در اکوسیستم های خزری

محل برگزاری: ساری
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: ISCCDCE01

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش

درخت اقليم شناسي
اقليم و حوزه هاي آبخيز
اقليم و آناتومي چوب
اقليم و فيزيولوژي چوب
پالئوبوتانيك و تعيين سن درختي
ايزوتوپ هاي پايدار
اقليم و اكولوژي جنگل
ساير جنبه هاي مرتبط: محيط زيست -بهداشت-مناطق ساحلي-ابعاد انساني و اجتماعي و اقتصادي

درج در تقویم: 18 فروردین 1387 - تعداد مشاهده 11162 بار