کنگره بین المللی کانسرهای زنان

International Congress of Women with Cancer

کنگره بین المللی کانسرهای زنان روز دوشنبه، 1 مهر، 1387 توسط دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

کنگره بین المللی کانسرهای زنان

محل برگزاری: مشهد
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: IMGO01

توضیحات کنفرانس

درج در تقویم: 16 فروردین 1387 - تعداد مشاهده 6851 بار