مقالات فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دوره 27، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 7 اسفند 1395 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 646