مقالات فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دوره 25، شماره 4

تاریخ نمایه سازی مقالات: 7 اسفند 1395 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 597