مقالات فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دوره 24، شماره 3

تاریخ نمایه سازی مقالات: 6 شهریور 1393 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 580