کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

657

کل صفحات

2998

درصد اصل مقالات

26%

کل استنادات

14

کل دریافت مقالات

3666

کل نمایش مقالات

502144

متوسط استناد مقاله

2.13

کل نویسندگان

1627

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 9 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

سومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

روز برگزاری: 29 تیر 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

روز برگزاری: 24 خرداد 1391استان: مازندرانشهر: بابلسربرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1392مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
پژوهشگران ارائه کننده: 473
تعداد کل مقالات: 183
تعداد کل صفحات: 677
تعداد مقاله کامل: 11
تعداد نمایش مقالات: 218536
تعداد دریافت مقاله: 2373
تعداد ارجاعات: 0

ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها

روز برگزاری: 13 آذر 1393استان: گیلانشهر: لاهیجانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
پژوهشگران ارائه کننده: 786
تعداد کل مقالات: 323
تعداد کل صفحات: 867
تعداد مقاله کامل: 23
تعداد نمایش مقالات: 211733
تعداد دریافت مقاله: 353
تعداد ارجاعات: 13

هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

روز برگزاری: 18 شهریور 1394استان: کرمانشاهشهر: کرمانشاهبرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

روز برگزاری: 13 مرداد 1395استان: اردبیلشهر: اردبیلبرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

روز برگزاری: 14 شهریور 1396استان: خراسان شمالیشهر: بجنوردبرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
پژوهشگران ارائه کننده: 368
تعداد کل مقالات: 151
تعداد کل صفحات: 1454
تعداد مقاله کامل: 137
تعداد نمایش مقالات: 71875
تعداد دریافت مقاله: 940
تعداد ارجاعات: 1

دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

روز برگزاری: 14 شهریور 1397استان: البرزشهر: کرجبرگزار کننده: دانشگاه خوارزمی انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

یازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

روز برگزاری: 6 شهریور 1398استان: فارسشهر: شیرازبرگزار کننده: انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

دوازدهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

روز برگزاری: 30 مهر 1399برگزار کننده: موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0