همایش ملی مهندسی سطح

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

1178

کل صفحات

11491

درصد اصل مقالات

98%

کل استنادات

24

کل دریافت مقالات

16937

کل نمایش مقالات

1281002

متوسط استناد مقاله

2.04

کل نویسندگان

3609

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 13 دوره ثبت شده از همایش ملی مهندسی سطح روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

روز برگزاری: 26 اردیبهشت 1385استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1387مجموعه مقالات هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
پژوهشگران ارائه کننده: 448
تعداد کل مقالات: 158
تعداد کل صفحات: 1507
تعداد مقاله کامل: 156
تعداد نمایش مقالات: 252895
تعداد دریافت مقاله: 3165
تعداد ارجاعات: 8
مقالات برتر هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی: (تعداد دریافت)

هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

روز برگزاری: 18 اردیبهشت 1386استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1391مجموعه مقالات هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
پژوهشگران ارائه کننده: 311
تعداد کل مقالات: 98
تعداد کل صفحات: 580
تعداد مقاله کامل: 81
تعداد نمایش مقالات: 107056
تعداد دریافت مقاله: 1184
تعداد ارجاعات: 2
مقالات برتر هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی: (تعداد دریافت)

نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

روز برگزاری: 24 اردیبهشت 1387استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1388مجموعه مقالات نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
پژوهشگران ارائه کننده: 515
تعداد کل مقالات: 170
تعداد کل صفحات: 1774
تعداد مقاله کامل: 170
تعداد نمایش مقالات: 255619
تعداد دریافت مقاله: 3239
تعداد ارجاعات: 4
مقالات برتر نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی: (تعداد دریافت)

دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

روز برگزاری: 29 اردیبهشت 1388استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران تاریخ نمایه سازی: 1 فروردین 1388مجموعه مقالات دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
پژوهشگران ارائه کننده: 485
تعداد کل مقالات: 167
تعداد کل صفحات: 1518
تعداد مقاله کامل: 167
تعداد نمایش مقالات: 382697
تعداد دریافت مقاله: 5546
تعداد ارجاعات: 3
مقالات برتر دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی: (تعداد دریافت)

یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

روز برگزاری: 22 مهر 1389استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح

روز برگزاری: 16 مهر 1392استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1392مجموعه مقالات چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
پژوهشگران ارائه کننده: 418
تعداد کل مقالات: 143
تعداد کل صفحات: 1379
تعداد مقاله کامل: 143
تعداد نمایش مقالات: 113351
تعداد دریافت مقاله: 1882
تعداد ارجاعات: 6
مقالات برتر چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح: (تعداد دریافت)

پانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح

روز برگزاری: 29 مهر 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر

روز برگزاری: 24 بهمن 1396استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
پژوهشگران ارائه کننده: 298
تعداد کل مقالات: 94
تعداد کل صفحات: 1113
تعداد مقاله کامل: 94
تعداد نمایش مقالات: 52805
تعداد دریافت مقاله: 791
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر: (تعداد دریافت)

نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح

روز برگزاری: 24 بهمن 1397استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398مجموعه مقالات نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
پژوهشگران ارائه کننده: 226
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 643
تعداد مقاله کامل: 73
تعداد نمایش مقالات: 40484
تعداد دریافت مقاله: 458
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح: (تعداد دریافت)

بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر

روز برگزاری: 15 بهمن 1398استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1399مجموعه مقالات بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
پژوهشگران ارائه کننده: 256
تعداد کل مقالات: 80
تعداد کل صفحات: 837
تعداد مقاله کامل: 80
تعداد نمایش مقالات: 43214
تعداد دریافت مقاله: 423
تعداد ارجاعات: 0

بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح

روز برگزاری: 28 بهمن 1399استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی مالک اشتر انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400مجموعه مقالات بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح
پژوهشگران ارائه کننده: 186
تعداد کل مقالات: 49
تعداد کل صفحات: 488
تعداد مقاله کامل: 49
تعداد نمایش مقالات: 18079
تعداد دریافت مقاله: 151
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح: (تعداد دریافت)

بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر

روز برگزاری: 5 بهمن 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی مالک اشتر تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1401مجموعه مقالات بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
پژوهشگران ارائه کننده: 225
تعداد کل مقالات: 61
تعداد کل صفحات: 670
تعداد مقاله کامل: 61
تعداد نمایش مقالات: 12163
تعداد دریافت مقاله: 78
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر: (تعداد دریافت)

بیست و سومین همایش ملی مهندسی سطح- دومین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر

روز برگزاری: 19 اردیبهشت 1402استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1402مجموعه مقالات بیست و سومین همایش ملی مهندسی سطح- دومین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
پژوهشگران ارائه کننده: 241
تعداد کل مقالات: 85
تعداد کل صفحات: 982
تعداد مقاله کامل: 85
تعداد نمایش مقالات: 2639
تعداد دریافت مقاله: 20
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و سومین همایش ملی مهندسی سطح- دومین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر: (تعداد دریافت)