ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

تعداد مقالات
461 مقاله
کل صفحات
3233
درصد اصل مقالات
95%
کل استنادات
67
کل دریافت مقالات
5976
کل نمایش مقالات
497983
متوسط استناد مقاله
14.53
کل نویسندگان
1170
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 16 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:16 اسفند 1384
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1386
مجموعه مقالات سومین کنفرانس انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 92
تعداد کل مقالات: 38
تعداد کل صفحات: 394
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 88357
تعداد دریافت مقاله: 1140
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:24 مهر 1386
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1385
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 130
تعداد کل مقالات: 50
تعداد کل صفحات: 367
تعداد مقاله کامل: 47
تعداد نمایش مقالات: 118428
تعداد دریافت مقاله: 1149
تعداد ارجاعات: 21
روز برگزاری:16 مهر 1387
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی مالک اشتر انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:15 مهر 1388
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1389
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 121
تعداد کل مقالات: 51
تعداد کل صفحات: 347
تعداد مقاله کامل: 47
تعداد نمایش مقالات: 77090
تعداد دریافت مقاله: 869
تعداد ارجاعات: 10
روز برگزاری:24 شهریور 1389
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1389
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 133
تعداد کل مقالات: 49
تعداد کل صفحات: 376
تعداد مقاله کامل: 48
تعداد نمایش مقالات: 71473
تعداد دریافت مقاله: 854
تعداد ارجاعات: 13
روز برگزاری:23 شهریور 1390
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
برگزار کننده: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1390
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 112
تعداد کل مقالات: 45
تعداد کل صفحات: 282
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 70847
تعداد دریافت مقاله: 996
تعداد ارجاعات: 12
روز برگزاری:23 شهریور 1391
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
برگزار کننده: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 132
تعداد کل مقالات: 53
تعداد کل صفحات: 331
تعداد مقاله کامل: 50
تعداد نمایش مقالات: 13690
تعداد دریافت مقاله: 95
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:7 شهریور 1392
استان: یزد
شهر: یزد
برگزار کننده: دانشگاه یزد انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 106
تعداد کل مقالات: 41
تعداد کل صفحات: 251
تعداد مقاله کامل: 37
تعداد نمایش مقالات: 11147
تعداد دریافت مقاله: 82
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:12 شهریور 1393
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 52
تعداد کل مقالات: 20
تعداد کل صفحات: 122
تعداد مقاله کامل: 20
تعداد نمایش مقالات: 5481
تعداد دریافت مقاله: 54
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:17 شهریور 1394
استان: گیلان
شهر: رشت
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 50
تعداد کل مقالات: 20
تعداد کل صفحات: 125
تعداد مقاله کامل: 19
تعداد نمایش مقالات: 5227
تعداد دریافت مقاله: 34
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:17 شهریور 1395
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 46
تعداد کل مقالات: 17
تعداد کل صفحات: 111
تعداد مقاله کامل: 17
تعداد نمایش مقالات: 4825
تعداد دریافت مقاله: 40
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:15 شهریور 1396
استان: فارس
شهر: شیراز
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 52
تعداد کل مقالات: 19
تعداد کل صفحات: 124
تعداد مقاله کامل: 19
تعداد نمایش مقالات: 8672
تعداد دریافت مقاله: 146
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 شهریور 1397
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 24
تعداد کل مقالات: 10
تعداد کل صفحات: 70
تعداد مقاله کامل: 10
تعداد نمایش مقالات: 4779
تعداد دریافت مقاله: 147
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 شهریور 1398
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1398
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 55
تعداد کل مقالات: 20
تعداد کل صفحات: 134
تعداد مقاله کامل: 19
تعداد نمایش مقالات: 11769
تعداد دریافت مقاله: 259
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:19 شهریور 1399
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن رمز ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1399
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 36
تعداد کل مقالات: 16
تعداد کل صفحات: 110
تعداد مقاله کامل: 16
تعداد نمایش مقالات: 4538
تعداد دریافت مقاله: 76
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:10 شهریور 1400
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1400
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 29
تعداد کل مقالات: 12
تعداد کل صفحات: 89
تعداد مقاله کامل: 12
تعداد نمایش مقالات: 1660
تعداد دریافت مقاله: 35
تعداد ارجاعات: 0
پشتیبانی