ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها

تعداد مقالات
474 مقاله
کل صفحات
3425
درصد اصل مقالات
0%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
3523
کل نمایش مقالات
102270
متوسط استناد مقاله
0
کل نویسندگان
0
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۷ دوره ثبت شده از کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:25 شهریور 1394
استان: خراسان رضوى
شهر: مشهد
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2015)
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی صنایع
روز برگزاری:24 شهریور 1395
استان: خراسان رضوى
شهر: مشهد
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 107
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 1192
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی صنایع
روز برگزاری:22 شهریور 1396
استان: خراسان رضوى
شهر: مشهد
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2017)
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 85
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 809
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی صنایع
روز برگزاری:21 شهریور 1397
استان: خراسان رضوى
شهر: مشهد
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 90
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 698
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی صنایع
روز برگزاری:13 شهریور 1398
استان: خراسان رضوى
شهر: مشهد
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 105
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 614
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی صنایع
روز برگزاری:19 شهریور 1399
استان: خراسان رضوى
شهر: مشهد
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 87
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 210
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی صنایع
پشتیبانی