ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد مقالات
5083 مقاله
کل صفحات
53040
درصد اصل مقالات
97%
کل استنادات
37
کل دریافت مقالات
40149
کل نمایش مقالات
2824988
متوسط استناد مقاله
0.73
کل نویسندگان
15225
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 12 دوره ثبت شده از کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:1 آبان 1386
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: انجمن ریخته گری ایران
تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1390
مجموعه مقالات اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1241
تعداد کل مقالات: 408
تعداد کل صفحات: 4199
تعداد مقاله کامل: 396
تعداد نمایش مقالات: 309201
تعداد دریافت مقاله: 2403
تعداد ارجاعات: 3
روز برگزاری:28 آبان 1387
استان: البرز
شهر: کرج
برگزار کننده: انجمن ریخته گری ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 مرداد 1391
مجموعه مقالات دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1188
تعداد کل مقالات: 397
تعداد کل صفحات: 4104
تعداد مقاله کامل: 396
تعداد نمایش مقالات: 336432
تعداد دریافت مقاله: 4424
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:24 آبان 1389
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن ریخته گری ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1391
مجموعه مقالات چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1429
تعداد کل مقالات: 482
تعداد کل صفحات: 5129
تعداد مقاله کامل: 482
تعداد نمایش مقالات: 429462
تعداد دریافت مقاله: 6388
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:3 آبان 1390
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: انجمن مهندسی متالورژی ایران
تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1392
مجموعه مقالات پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1439
تعداد کل مقالات: 476
تعداد کل صفحات: 4985
تعداد مقاله کامل: 470
تعداد نمایش مقالات: 348211
تعداد دریافت مقاله: 5751
تعداد ارجاعات: 10
روز برگزاری:16 آبان 1391
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی متالورژی ایران
تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1391
مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2085
تعداد کل مقالات: 691
تعداد کل صفحات: 6633
تعداد مقاله کامل: 686
تعداد نمایش مقالات: 561751
تعداد دریافت مقاله: 6403
تعداد ارجاعات: 6
روز برگزاری:8 آبان 1392
استان: سمنان
شهر: سمنان
برگزار کننده: دانشگاه سمنان انجمن مهندسی متالورژی ایران
تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1392
مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1205
تعداد کل مقالات: 410
تعداد کل صفحات: 2351
تعداد مقاله کامل: 307
تعداد نمایش مقالات: 272969
تعداد دریافت مقاله: 4020
تعداد ارجاعات: 5
روز برگزاری:18 آبان 1395
استان: فارس
شهر: شیراز
برگزار کننده: دانشگاه شیراز انجمن ریخته گری ایران
تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396
مجموعه مقالات دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1744
تعداد کل مقالات: 597
تعداد کل صفحات: 6175
تعداد مقاله کامل: 596
تعداد نمایش مقالات: 178821
تعداد دریافت مقاله: 3989
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 آبان 1396
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی متالورژی ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
پژوهشگران ارائه کننده: 1469
تعداد کل مقالات: 487
تعداد کل صفحات: 5726
تعداد مقاله کامل: 487
تعداد نمایش مقالات: 147635
تعداد دریافت مقاله: 3145
تعداد ارجاعات: 0
پژوهشگران ارائه کننده: 1097
تعداد کل مقالات: 364
تعداد کل صفحات: 4339
تعداد مقاله کامل: 364
تعداد نمایش مقالات: 83836
تعداد دریافت مقاله: 1501
تعداد ارجاعات: 0
پژوهشگران ارائه کننده: 1397
تعداد کل مقالات: 452
تعداد کل صفحات: 5664
تعداد مقاله کامل: 451
تعداد نمایش مقالات: 108321
تعداد دریافت مقاله: 1492
تعداد ارجاعات: 0
پژوهشگران ارائه کننده: 931
تعداد کل مقالات: 319
تعداد کل صفحات: 3735
تعداد مقاله کامل: 319
تعداد نمایش مقالات: 48349
تعداد دریافت مقاله: 633
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 آبان 1400
برگزار کننده: انجمن مهندسی متالورژی ایران انجمن ریخته گری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
پشتیبانی