کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 10523 مقالهکل صفحات: 124389درصد اصل مقالات: 99%کل استنادات: 221کل دریافت مقالات: 97778کل نمایش مقالات: 5226985متوسط استناد مقاله: 2.10کل نویسندگان: 23380
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 6 دوره ثبت شده از کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

روز برگزاری: 26 آذر 1393استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
پژوهشگران ارائه کننده: 4000
تعداد کل مقالات: 1740
تعداد کل صفحات: 19664
تعداد مقاله کامل: 1736
تعداد نمایش مقالات: 1263024
تعداد دریافت مقاله: 27667
تعداد ارجاعات: 169

سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

روز برگزاری: 8 دی 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
پژوهشگران ارائه کننده: 4299
تعداد کل مقالات: 1953
تعداد کل صفحات: 21817
تعداد مقاله کامل: 1927
تعداد نمایش مقالات: 1114331
تعداد دریافت مقاله: 22268
تعداد ارجاعات: 44

چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

روز برگزاری: 7 دی 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
پژوهشگران ارائه کننده: 5799
تعداد کل مقالات: 2593
تعداد کل صفحات: 30341
تعداد مقاله کامل: 2588
تعداد نمایش مقالات: 1291083
تعداد دریافت مقاله: 25711
تعداد ارجاعات: 8

پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

روز برگزاری: 5 دی 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
پژوهشگران ارائه کننده: 4250
تعداد کل مقالات: 1908
تعداد کل صفحات: 23174
تعداد مقاله کامل: 1903
تعداد نمایش مقالات: 863221
تعداد دریافت مقاله: 14536
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری: (تعداد دریافت)

ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری

روز برگزاری: 19 آذر 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
پژوهشگران ارائه کننده: 2456
تعداد کل مقالات: 1122
تعداد کل صفحات: 13625
تعداد مقاله کامل: 1119
تعداد نمایش مقالات: 461037
تعداد دریافت مقاله: 6076
تعداد ارجاعات: 0

هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

روز برگزاری: 16 آذر 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه شیراز دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه مراغه تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1400مجموعه مقالات هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
پژوهشگران ارائه کننده: 2576
تعداد کل مقالات: 1207
تعداد کل صفحات: 15768
تعداد مقاله کامل: 1197
تعداد نمایش مقالات: 234289
تعداد دریافت مقاله: 1520
تعداد ارجاعات: 0