ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ملی جوش و بازرسی و آزمایشهای غیر مخرب

تعداد مقالات
1171 مقاله
کل صفحات
11368
درصد اصل مقالات
94%
کل استنادات
9
کل دریافت مقالات
3576
کل نمایش مقالات
399485
متوسط استناد مقاله
0.77
کل نویسندگان
3513
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 15 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی جوش و بازرسی و آزمایشهای غیر مخرب روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:11 اردیبهشت 1386
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1385
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده: 166
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات: 477
تعداد مقاله کامل: 40
تعداد نمایش مقالات: 161355
تعداد دریافت مقاله: 1505
تعداد ارجاعات: 8
روز برگزاری:1 آبان 1387
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده: 227
تعداد کل مقالات: 78
تعداد کل صفحات: 676
تعداد مقاله کامل: 78
تعداد نمایش مقالات: 15792
تعداد دریافت مقاله: 80
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:12 مهر 1388
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده: 187
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات: 552
تعداد مقاله کامل: 62
تعداد نمایش مقالات: 13813
تعداد دریافت مقاله: 66
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:4 آبان 1389
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده: 212
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 638
تعداد مقاله کامل: 72
تعداد نمایش مقالات: 17979
تعداد دریافت مقاله: 74
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 دی 1390
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
پژوهشگران ارائه کننده: 233
تعداد کل مقالات: 71
تعداد کل صفحات: 656
تعداد مقاله کامل: 71
تعداد نمایش مقالات: 14649
تعداد دریافت مقاله: 63
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:5 دی 1391
استان: کرمان
شهر: کرمان
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1398
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 294
تعداد کل مقالات: 98
تعداد کل صفحات: 1019
تعداد مقاله کامل: 97
تعداد نمایش مقالات: 18143
تعداد دریافت مقاله: 82
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 اسفند 1392
استان: البرز
شهر: کرج
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1398
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 368
تعداد کل مقالات: 121
تعداد کل صفحات: 1276
تعداد مقاله کامل: 119
تعداد نمایش مقالات: 21683
تعداد دریافت مقاله: 72
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:9 دی 1393
استان: خوزستان
شهر: اهواز
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1398
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 327
تعداد کل مقالات: 110
تعداد کل صفحات: 1150
تعداد مقاله کامل: 110
تعداد نمایش مقالات: 18992
تعداد دریافت مقاله: 71
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 دی 1394
استان: یزد
شهر: یزد
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 359
تعداد کل مقالات: 114
تعداد کل صفحات: 1215
تعداد مقاله کامل: 114
تعداد نمایش مقالات: 21847
تعداد دریافت مقاله: 182
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:30 آذر 1395
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1398
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 177
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات: 622
تعداد مقاله کامل: 58
تعداد نمایش مقالات: 15171
تعداد دریافت مقاله: 68
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:17 بهمن 1396
استان: مرکزی
شهر: اراک
برگزار کننده: دانشگاه اراک انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 267
تعداد کل مقالات: 88
تعداد کل صفحات: 969
تعداد مقاله کامل: 87
تعداد نمایش مقالات: 28456
تعداد دریافت مقاله: 640
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:7 اسفند 1397
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 238
تعداد کل مقالات: 80
تعداد کل صفحات: 931
تعداد مقاله کامل: 80
تعداد نمایش مقالات: 23526
تعداد دریافت مقاله: 403
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:21 آبان 1398
استان: چهارمحال و بختیاری
شهر: شهرکرد
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398
مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 212
تعداد کل مقالات: 71
تعداد کل صفحات: 692
تعداد مقاله کامل: 68
تعداد نمایش مقالات: 20928
تعداد دریافت مقاله: 204
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:13 اسفند 1399
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
پژوهشگران ارائه کننده: 246
تعداد کل مقالات: 81
تعداد کل صفحات: 495
تعداد مقاله کامل: 47
تعداد نمایش مقالات: 7151
تعداد دریافت مقاله: 66
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:18 اسفند 1400
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
پشتیبانی