کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 1745 مقالهکل صفحات: 10553درصد اصل مقالات: 86%کل استنادات: 82کل دریافت مقالات: 20362کل نمایش مقالات: 2096781متوسط استناد مقاله: 4.70کل نویسندگان: 4964
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 17 دوره ثبت شده از کنفرانس مهندسی پزشکی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

روز برگزاری: 1 اسفند 1378استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1387مجموعه مقالات نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 270
تعداد کل مقالات: 107
تعداد کل صفحات: 539
تعداد مقاله کامل: 84
تعداد نمایش مقالات: 186279
تعداد دریافت مقاله: 1832
تعداد ارجاعات: 6

دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

روز برگزاری: 9 آبان 1380استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1387مجموعه مقالات دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 182
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 581
تعداد مقاله کامل: 66
تعداد نمایش مقالات: 124216
تعداد دریافت مقاله: 1231
تعداد ارجاعات: 1

یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

روز برگزاری: 29 بهمن 1382استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1387مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 258
تعداد کل مقالات: 93
تعداد کل صفحات: 613
تعداد مقاله کامل: 87
تعداد نمایش مقالات: 165858
تعداد دریافت مقاله: 1811
تعداد ارجاعات: 15

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

روز برگزاری: 24 آبان 1384استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1391مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 401
تعداد کل مقالات: 142
تعداد کل صفحات: 1020
تعداد مقاله کامل: 139
تعداد نمایش مقالات: 157130
تعداد دریافت مقاله: 1795
تعداد ارجاعات: 15

سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

روز برگزاری: 2 اسفند 1385استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1387مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 382
تعداد کل مقالات: 130
تعداد کل صفحات: 909
تعداد مقاله کامل: 130
تعداد نمایش مقالات: 219674
تعداد دریافت مقاله: 1986
تعداد ارجاعات: 9

چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

روز برگزاری: 24 بهمن 1386استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1387مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 324
تعداد کل مقالات: 113
تعداد کل صفحات: 819
تعداد مقاله کامل: 112
تعداد نمایش مقالات: 186831
تعداد دریافت مقاله: 2021
تعداد ارجاعات: 14
مقالات برتر چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران: (تعداد دریافت)

پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

روز برگزاری: 4 دی 1387استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1391مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 333
تعداد کل مقالات: 123
تعداد کل صفحات: 815
تعداد مقاله کامل: 122
تعداد نمایش مقالات: 130203
تعداد دریافت مقاله: 1371
تعداد ارجاعات: 11
مقالات برتر پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران: (تعداد دریافت)

شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

روز برگزاری: 9 دی 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1388مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 404
تعداد کل مقالات: 142
تعداد کل صفحات: 832
تعداد مقاله کامل: 129
تعداد نمایش مقالات: 270491
تعداد دریافت مقاله: 3314
تعداد ارجاعات: 3

هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

روز برگزاری: 12 آبان 1389استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 9 تیر 1392مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 868
تعداد کل مقالات: 299
تعداد کل صفحات: 1510
تعداد مقاله کامل: 181
تعداد نمایش مقالات: 290239
تعداد دریافت مقاله: 2933
تعداد ارجاعات: 5
مقالات برتر هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران: (تعداد دریافت)

هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

روز برگزاری: 23 آبان 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1393مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 333
تعداد کل مقالات: 115
تعداد کل صفحات: 618
تعداد مقاله کامل: 90
تعداد نمایش مقالات: 95410
تعداد دریافت مقاله: 861
تعداد ارجاعات: 1

نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

روز برگزاری: 30 آذر 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1392مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 355
تعداد کل مقالات: 110
تعداد کل صفحات: 579
تعداد مقاله کامل: 84
تعداد نمایش مقالات: 101312
تعداد دریافت مقاله: 139
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران: (تعداد دریافت)

بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

روز برگزاری: 27 آذر 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 356
تعداد کل مقالات: 122
تعداد کل صفحات: 681
تعداد مقاله کامل: 112
تعداد نمایش مقالات: 81664
تعداد دریافت مقاله: 166
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران: (تعداد دریافت)

بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران

روز برگزاری: 4 آذر 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 156
تعداد کل مقالات: 59
تعداد کل صفحات: 338
تعداد مقاله کامل: 55
تعداد نمایش مقالات: 26305
تعداد دریافت مقاله: 249
تعداد ارجاعات: 0

بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران

روز برگزاری: 8 آذر 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 93
تعداد کل مقالات: 32
تعداد کل صفحات: 184
تعداد مقاله کامل: 29
تعداد نمایش مقالات: 12144
تعداد دریافت مقاله: 135
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران: (تعداد دریافت)

بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران

روز برگزاری: 8 آذر 1397استان: قمشهر: قمبرگزار کننده: دانشگاه شهاب دانش تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 84
تعداد کل مقالات: 32
تعداد کل صفحات: 186
تعداد مقاله کامل: 30
تعداد نمایش مقالات: 18551
تعداد دریافت مقاله: 282
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران: (تعداد دریافت)

بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران

روز برگزاری: 6 آذر 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن مهندسی پزشکی ایران تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1399مجموعه مقالات بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 119
تعداد کل مقالات: 42
تعداد کل صفحات: 233
تعداد مقاله کامل: 34
تعداد نمایش مقالات: 22686
تعداد دریافت مقاله: 130
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران: (تعداد دریافت)

بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران

روز برگزاری: 6 آذر 1399برگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1399مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 46
تعداد کل مقالات: 14
تعداد کل صفحات: 96
تعداد مقاله کامل: 14
تعداد نمایش مقالات: 7788
تعداد دریافت مقاله: 106
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران: (تعداد دریافت)