کنگره بین المللی مهندسی شیمی

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 2769 مقالهکل صفحات: 19435درصد اصل مقالات: 90%کل استنادات: 15کل دریافت مقالات: 11723کل نمایش مقالات: 3015167متوسط استناد مقاله: 0.54کل نویسندگان: 8286
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 6 دوره ثبت شده از کنگره بین المللی مهندسی شیمی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

روز برگزاری: 12 دی 1386استان: هرمزگانشهر: جزیره کیشبرگزار کننده: انجمن مهندسی شیمی ایران تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1386مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
پژوهشگران ارائه کننده: 1591
تعداد کل مقالات: 539
تعداد کل صفحات: 4562
تعداد مقاله کامل: 516
تعداد نمایش مقالات: 912454
تعداد دریافت مقاله: 1869
تعداد ارجاعات: 0

ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

روز برگزاری: 25 آبان 1388استان: هرمزگانشهر: حاجی آبادبرگزار کننده: انجمن مهندسی شیمی ایران تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1388مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
پژوهشگران ارائه کننده: 1854
تعداد کل مقالات: 639
تعداد کل صفحات: 3902
تعداد مقاله کامل: 545
تعداد نمایش مقالات: 1069793
تعداد دریافت مقاله: 2073
تعداد ارجاعات: 0

هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی

روز برگزاری: 30 آبان 1390استان: هرمزگانشهر: جزیره کیشبرگزار کننده: انجمن مهندسی شیمی ایران تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
پژوهشگران ارائه کننده: 2447
تعداد کل مقالات: 778
تعداد کل صفحات: 6614
تعداد مقاله کامل: 772
تعداد نمایش مقالات: 486082
تعداد دریافت مقاله: 879
تعداد ارجاعات: 0

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

روز برگزاری: 5 اسفند 1392استان: هرمزگانشهر: جزیره کیشبرگزار کننده: انجمن مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 28 بهمن 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2394
تعداد کل مقالات: 813
تعداد کل صفحات: 4357
تعداد مقاله کامل: 668
تعداد نمایش مقالات: 546838
تعداد دریافت مقاله: 6902
تعداد ارجاعات: 15

شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی

روز برگزاری: 9 اسفند 1395استان: خراسان رضویشهر: قوچانبرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0