ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

تعداد مقالات
1298 مقاله
کل صفحات
8150
درصد اصل مقالات
90%
کل استنادات
216
کل دریافت مقالات
16086
کل نمایش مقالات
1663394
متوسط استناد مقاله
16.64
کل نویسندگان
3334
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 12 دوره ثبت شده از کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:17 اسفند 1379
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
برگزار کننده: انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1390
مجموعه مقالات اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
پژوهشگران ارائه کننده: 119
تعداد کل مقالات: 63
تعداد کل صفحات: 513
تعداد مقاله کامل: 60
تعداد نمایش مقالات: 75683
تعداد دریافت مقاله: 748
تعداد ارجاعات: 37
روز برگزاری:1 بهمن 1381
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1390
مجموعه مقالات دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
پژوهشگران ارائه کننده: 229
تعداد کل مقالات: 94
تعداد کل صفحات: 726
تعداد مقاله کامل: 90
تعداد نمایش مقالات: 104048
تعداد دریافت مقاله: 932
تعداد ارجاعات: 17
روز برگزاری:5 اسفند 1383
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1390
مجموعه مقالات سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
پژوهشگران ارائه کننده: 233
تعداد کل مقالات: 93
تعداد کل صفحات: 678
تعداد مقاله کامل: 90
تعداد نمایش مقالات: 107679
تعداد دریافت مقاله: 1115
تعداد ارجاعات: 34
روز برگزاری:25 بهمن 1385
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1386
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
پژوهشگران ارائه کننده: 387
تعداد کل مقالات: 150
تعداد کل صفحات: 1157
تعداد مقاله کامل: 149
تعداد نمایش مقالات: 315096
تعداد دریافت مقاله: 2433
تعداد ارجاعات: 68
روز برگزاری:14 آبان 1387
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
برگزار کننده: دانشگاه تبریز انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1387
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
پژوهشگران ارائه کننده: 391
تعداد کل مقالات: 144
تعداد کل صفحات: 906
تعداد مقاله کامل: 143
تعداد نمایش مقالات: 267861
تعداد دریافت مقاله: 2836
تعداد ارجاعات: 25
روز برگزاری:5 آبان 1389
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه اصفهان انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1390
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 529
تعداد کل مقالات: 201
تعداد کل صفحات: 1205
تعداد مقاله کامل: 178
تعداد نمایش مقالات: 309621
تعداد دریافت مقاله: 2655
تعداد ارجاعات: 10
روز برگزاری:25 آبان 1390
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1391
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 424
تعداد کل مقالات: 156
تعداد کل صفحات: 827
تعداد مقاله کامل: 141
تعداد نمایش مقالات: 192366
تعداد دریافت مقاله: 1847
تعداد ارجاعات: 9
روز برگزاری:19 شهریور 1392
استان: زنجان
شهر: زنجان
برگزار کننده: دانشگاه زنجان انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1392
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 592
تعداد کل مقالات: 228
تعداد کل صفحات: 1215
تعداد مقاله کامل: 197
تعداد نمایش مقالات: 229524
تعداد دریافت مقاله: 2974
تعداد ارجاعات: 16
روز برگزاری:27 آبان 1394
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 244
تعداد کل مقالات: 93
تعداد کل صفحات: 443
تعداد مقاله کامل: 43
تعداد نمایش مقالات: 34015
تعداد دریافت مقاله: 189
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1396
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 95
تعداد کل مقالات: 39
تعداد کل صفحات: 232
تعداد مقاله کامل: 39
تعداد نمایش مقالات: 15352
تعداد دریافت مقاله: 243
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:30 بهمن 1398
استان: قم
شهر: قم
برگزار کننده: دانشگاه تهران انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 91
تعداد کل مقالات: 37
تعداد کل صفحات: 248
تعداد مقاله کامل: 36
تعداد نمایش مقالات: 12149
تعداد دریافت مقاله: 114
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:4 اسفند 1400
استان: خوزستان
شهر: اهواز
برگزار کننده: انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران دانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
پشتیبانی