ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد مقالات
1501 مقاله
کل صفحات
15595
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
129
کل دریافت مقالات
17873
کل نمایش مقالات
1597602
متوسط استناد مقاله
8.59
کل نویسندگان
3992
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 12 دوره ثبت شده از کنفرانس دینامیک شاره ها روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:15 بهمن 1372
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1386
مجموعه مقالات دومین کنفرانس دینامیک شاره ها
پژوهشگران ارائه کننده: 47
تعداد کل مقالات: 25
تعداد کل صفحات: 400
تعداد مقاله کامل: 25
تعداد نمایش مقالات: 38924
تعداد دریافت مقاله: 309
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:23 مهر 1375
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس انجمن فیزیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 15 خرداد 1386
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
پژوهشگران ارائه کننده: 97
تعداد کل مقالات: 43
تعداد کل صفحات: 522
تعداد مقاله کامل: 43
تعداد نمایش مقالات: 75296
تعداد دریافت مقاله: 648
تعداد ارجاعات: 4
روز برگزاری:3 اسفند 1378
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1391
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
پژوهشگران ارائه کننده: 59
تعداد کل مقالات: 29
تعداد کل صفحات: 305
تعداد مقاله کامل: 29
تعداد نمایش مقالات: 25198
تعداد دریافت مقاله: 312
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:17 شهریور 1382
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
برگزار کننده: دانشگاه تبریز انجمن فیزیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1386
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
پژوهشگران ارائه کننده: 219
تعداد کل مقالات: 91
تعداد کل صفحات: 1037
تعداد مقاله کامل: 91
تعداد نمایش مقالات: 178283
تعداد دریافت مقاله: 1873
تعداد ارجاعات: 21
روز برگزاری:17 اسفند 1383
استان: فارس
شهر: شیراز
برگزار کننده: دانشگاه شیراز انجمن فیزیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1385
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
پژوهشگران ارائه کننده: 292
تعداد کل مقالات: 118
تعداد کل صفحات: 1377
تعداد مقاله کامل: 118
تعداد نمایش مقالات: 223791
تعداد دریافت مقاله: 2353
تعداد ارجاعات: 27
روز برگزاری:9 آبان 1385
استان: یزد
شهر: یزد
برگزار کننده: دانشگاه یزد انجمن فیزیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1385
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
پژوهشگران ارائه کننده: 324
تعداد کل مقالات: 127
تعداد کل صفحات: 1466
تعداد مقاله کامل: 127
تعداد نمایش مقالات: 237204
تعداد دریافت مقاله: 2465
تعداد ارجاعات: 28
روز برگزاری:7 خرداد 1387
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجمن فیزیک ایران انجمن مهندسی مکانیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1387
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
پژوهشگران ارائه کننده: 404
تعداد کل مقالات: 151
تعداد کل صفحات: 1659
تعداد مقاله کامل: 151
تعداد نمایش مقالات: 251914
تعداد دریافت مقاله: 2455
تعداد ارجاعات: 20
روز برگزاری:5 خرداد 1388
استان: مازندران
شهر: بابل
برگزار کننده: انجمن فیزیک ایران انجمن مهندسی مکانیک ایران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1388
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
پژوهشگران ارائه کننده: 699
تعداد کل مقالات: 252
تعداد کل صفحات: 2509
تعداد مقاله کامل: 251
تعداد نمایش مقالات: 351803
تعداد دریافت مقاله: 4090
تعداد ارجاعات: 27
روز برگزاری:26 آذر 1392
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
برگزار کننده: دانشگاه هرمزگان
تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1393
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
پژوهشگران ارائه کننده: 487
تعداد کل مقالات: 178
تعداد کل صفحات: 1723
تعداد مقاله کامل: 175
تعداد نمایش مقالات: 112441
تعداد دریافت مقاله: 1773
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:5 شهریور 1396
استان: سمنان
شهر: شاهرود
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود انجمن فیزیک ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396
مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
پژوهشگران ارائه کننده: 603
تعداد کل مقالات: 227
تعداد کل صفحات: 2270
تعداد مقاله کامل: 226
تعداد نمایش مقالات: 65880
تعداد دریافت مقاله: 1155
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:5 شهریور 1398
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1398
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
پژوهشگران ارائه کننده: 425
تعداد کل مقالات: 145
تعداد کل صفحات: 1387
تعداد مقاله کامل: 145
تعداد نمایش مقالات: 34325
تعداد دریافت مقاله: 412
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:25 آبان 1400
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1400
مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
پژوهشگران ارائه کننده: 336
تعداد کل مقالات: 115
تعداد کل صفحات: 940
تعداد مقاله کامل: 115
تعداد نمایش مقالات: 2543
تعداد دریافت مقاله: 28
تعداد ارجاعات: 0
پشتیبانی