ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد مقالات
2014 مقاله
کل صفحات
17578
درصد اصل مقالات
0%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
22734
کل نمایش مقالات
1558155
متوسط استناد مقاله
0
کل نویسندگان
0
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۷ دوره ثبت شده از کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:24 بهمن 1385
استان: خوزستان
شهر: اهواز
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 398
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 9545
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی آب و هیدرولوژی
  • هیدرولیک و سدسازی
روز برگزاری:6 بهمن 1388
استان: خوزستان
شهر: اهواز
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 440
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 6922
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی آب و هیدرولوژی
  • هیدرولیک و سدسازی
روز برگزاری:3 بهمن 1391
استان: خوزستان
شهر: اهواز
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 507
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 4570
تعداد ارجاعات: -
روز برگزاری:29 دی 1394
استان: خوزستان
شهر: اهواز
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 371
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 1123
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی آب و هیدرولوژی
  • هیدرولیک و سدسازی
روز برگزاری:9 بهمن 1397
استان: خوزستان
شهر: اهواز
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 299
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 575
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی آب و هیدرولوژی
  • هیدرولیک و سدسازی
پشتیبانی