همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 1012 مقالهکل صفحات: 6732درصد اصل مقالات: 93%کل استنادات: 40کل دریافت مقالات: 8591کل نمایش مقالات: 642924متوسط استناد مقاله: 3.95کل نویسندگان: 3013
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 14 آذر 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 291
تعداد کل مقالات: 101
تعداد کل صفحات: 735
تعداد مقاله کامل: 86
تعداد نمایش مقالات: 169326
تعداد دریافت مقاله: 2389
تعداد ارجاعات: 16
مقالات برتر اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا: (تعداد دریافت)

دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 4 دی 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1392مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 332
تعداد کل مقالات: 112
تعداد کل صفحات: 719
تعداد مقاله کامل: 106
تعداد نمایش مقالات: 122491
تعداد دریافت مقاله: 2376
تعداد ارجاعات: 23
مقالات برتر دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا: (تعداد دریافت)

سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 24 دی 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 349
تعداد کل مقالات: 119
تعداد کل صفحات: 764
تعداد مقاله کامل: 111
تعداد نمایش مقالات: 59860
تعداد دریافت مقاله: 497
تعداد ارجاعات: 1

پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 12 بهمن 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن هوای پاک ایران تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 256
تعداد کل مقالات: 86
تعداد کل صفحات: 552
تعداد مقاله کامل: 81
تعداد نمایش مقالات: 55544
تعداد دریافت مقاله: 651
تعداد ارجاعات: 0

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 3 بهمن 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن هوای پاک ایران تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397مجموعه مقالات ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 1475
تعداد کل مقالات: 494
تعداد کل صفحات: 3302
تعداد مقاله کامل: 460
تعداد نمایش مقالات: 185884
تعداد دریافت مقاله: 2074
تعداد ارجاعات: 0

هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 24 دی 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی انجمن هوای پاک ایران تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 194
تعداد کل مقالات: 65
تعداد کل صفحات: 426
تعداد مقاله کامل: 65
تعداد نمایش مقالات: 28947
تعداد دریافت مقاله: 349
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا: (تعداد دریافت)

هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 28 بهمن 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1398مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 116
تعداد کل مقالات: 35
تعداد کل صفحات: 234
تعداد مقاله کامل: 35
تعداد نمایش مقالات: 20872
تعداد دریافت مقاله: 255
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا: (تعداد دریافت)