ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد مقالات
1349 مقاله
کل صفحات
14764
درصد اصل مقالات
0%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
19304
کل نمایش مقالات
790270
متوسط استناد مقاله
0
کل نویسندگان
0
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۷ دوره ثبت شده از کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:15 مهر 1389
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن بتن ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 82
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 2190
تعداد ارجاعات: -
روز برگزاری:17 مهر 1390
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن بتن ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 118
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 4214
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • مهندسی سازه
 • مهندسی عمران (عمومی)
روز برگزاری:15 مهر 1391
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن بتن ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 167
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 3671
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • مهندسی سازه
 • مهندسی عمران (عمومی)
روز برگزاری:15 مهر 1392
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن بتن ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 196
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 3623
تعداد ارجاعات: -
روز برگزاری:15 مهر 1393
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن بتن ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 176
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 3277
تعداد ارجاعات: -
روز برگزاری:15 مهر 1394
استان: تهران
شهر: قرچک
برگزار کننده: انجمن بتن ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 167
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 321
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • مهندسی سازه
 • مهندسی عمران (عمومی)
روز برگزاری:15 مهر 1395
استان: تهران
شهر: قرچک
برگزار کننده: انجمن بتن ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 114
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 242
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • مهندسی سازه
 • مهندسی عمران (عمومی)
روز برگزاری:15 مهر 1396
استان: تهران
شهر: قرچک
برگزار کننده: انجمن بتن ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی بتن
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 101
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 485
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • مهندسی سازه
روز برگزاری:15 مهر 1397
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن بتن ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی بتن
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 94
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 768
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • مهندسی سازه
روز برگزاری:14 مهر 1398
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن بتن ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی بتن
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 77
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 470
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • مهندسی سازه
 • مهندسی عمران (عمومی)
روز برگزاری:15 مهر 1399
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن بتن ایران
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی بتن
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 58
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 45
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • مهندسی عمران و سازه
 • مهندسی عمران (عمومی)
پشتیبانی