کنفرانس مدیریت جامع منابع آب

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 861 مقالهکل صفحات: 7747درصد اصل مقالات: 99%کل استنادات: 177کل دریافت مقالات: 8545کل نمایش مقالات: 617863متوسط استناد مقاله: 20.56کل نویسندگان: 2445
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 4 دوره ثبت شده از کنفرانس مدیریت جامع منابع آب روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب

روز برگزاری: 9 بهمن 1389استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1389مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
پژوهشگران ارائه کننده: 580
تعداد کل مقالات: 216
تعداد کل صفحات: 2093
تعداد مقاله کامل: 215
تعداد نمایش مقالات: 254838
تعداد دریافت مقاله: 4100
تعداد ارجاعات: 104

سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب

روز برگزاری: 20 شهریور 1391استان: مازندرانشهر: ساریبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1393مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
پژوهشگران ارائه کننده: 1512
تعداد کل مقالات: 505
تعداد کل صفحات: 4289
تعداد مقاله کامل: 499
تعداد نمایش مقالات: 301527
تعداد دریافت مقاله: 3639
تعداد ارجاعات: 73

پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب

روز برگزاری: 27 مهر 1395استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
پژوهشگران ارائه کننده: 124
تعداد کل مقالات: 49
تعداد کل صفحات: 427
تعداد مقاله کامل: 48
تعداد نمایش مقالات: 24327
تعداد دریافت مقاله: 419
تعداد ارجاعات: 0

ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک

روز برگزاری: 15 اسفند 1397استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398مجموعه مقالات ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
پژوهشگران ارائه کننده: 229
تعداد کل مقالات: 91
تعداد کل صفحات: 938
تعداد مقاله کامل: 90
تعداد نمایش مقالات: 37171
تعداد دریافت مقاله: 387
تعداد ارجاعات: 0