کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

530

کل صفحات

5560

درصد اصل مقالات

98%

کل استنادات

513

کل دریافت مقالات

8186

کل نمایش مقالات

737887

متوسط استناد مقاله

96.79

کل نویسندگان

1428

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 5 دوره ثبت شده از کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

روز برگزاری: 29 مهر 1382استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: سازمان هواشناسی دانشگاه اصفهان تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1385مجموعه مقالات سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
پژوهشگران ارائه کننده: 129
تعداد کل مقالات: 64
تعداد کل صفحات: 505
تعداد مقاله کامل: 59
تعداد نمایش مقالات: 209983
تعداد دریافت مقاله: 2529
تعداد ارجاعات: 376

چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

روز برگزاری: 30 آذر 1389استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: سازمان هواشناسی تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1389مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
پژوهشگران ارائه کننده: 166
تعداد کل مقالات: 64
تعداد کل صفحات: 529
تعداد مقاله کامل: 63
تعداد نمایش مقالات: 125325
تعداد دریافت مقاله: 1517
تعداد ارجاعات: 58

پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

روز برگزاری: 5 بهمن 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: سازمان هواشناسی تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
پژوهشگران ارائه کننده: 371
تعداد کل مقالات: 134
تعداد کل صفحات: 1633
تعداد مقاله کامل: 134
تعداد نمایش مقالات: 89615
تعداد دریافت مقاله: 1063
تعداد ارجاعات: 9

ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

روز برگزاری: 27 آبان 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: سازمان هواشناسی تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1398مجموعه مقالات ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
پژوهشگران ارائه کننده: 703
تعداد کل مقالات: 231
تعداد کل صفحات: 2519
تعداد مقاله کامل: 229
تعداد نمایش مقالات: 134620
تعداد دریافت مقاله: 1235
تعداد ارجاعات: 2
مقالات برتر ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم: (تعداد دریافت)