کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

537

کل صفحات

4498

درصد اصل مقالات

94%

کل استنادات

76

کل دریافت مقالات

15303

کل نمایش مقالات

936040

متوسط استناد مقاله

14.15

کل نویسندگان

1343

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

روز برگزاری: 3 خرداد 1378استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1387مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
پژوهشگران ارائه کننده: 57
تعداد کل مقالات: 38
تعداد کل صفحات: 315
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 106348
تعداد دریافت مقاله: 1961
تعداد ارجاعات: 2

سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

روز برگزاری: 5 آبان 1381استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1386مجموعه مقالات سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
پژوهشگران ارائه کننده: 71
تعداد کل مقالات: 42
تعداد کل صفحات: 258
تعداد مقاله کامل: 36
تعداد نمایش مقالات: 85750
تعداد دریافت مقاله: 1040
تعداد ارجاعات: 7

هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

روز برگزاری: 31 شهریور 1388استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی سهند انجمن مهندسی معدن ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

روز برگزاری: 8 آذر 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1391مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
پژوهشگران ارائه کننده: 283
تعداد کل مقالات: 104
تعداد کل صفحات: 829
تعداد مقاله کامل: 104
تعداد نمایش مقالات: 100216
تعداد دریافت مقاله: 1775
تعداد ارجاعات: 5

نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران

روز برگزاری: 6 آبان 1392استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندبرگزار کننده: دانشگاه بیرجند تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1393مجموعه مقالات نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 300
تعداد کل مقالات: 105
تعداد کل صفحات: 1116
تعداد مقاله کامل: 105
تعداد نمایش مقالات: 90133
تعداد دریافت مقاله: 1890
تعداد ارجاعات: 13

دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن

روز برگزاری: 6 اردیبهشت 1395استان: اصفهانشهر: کاشانبرگزار کننده: دانشگاه کاشان تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395مجموعه مقالات دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن
پژوهشگران ارائه کننده: 232
تعداد کل مقالات: 85
تعداد کل صفحات: 725
تعداد مقاله کامل: 80
تعداد نمایش مقالات: 62907
تعداد دریافت مقاله: 1357
تعداد ارجاعات: 2