ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد

تعداد مقالات
468 مقاله
کل صفحات
5038
درصد اصل مقالات
0%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
12790
کل نمایش مقالات
466520
متوسط استناد مقاله
0
کل نویسندگان
0
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۷ دوره ثبت شده از کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:4 اسفند 1390
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 57
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 2715
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
روز برگزاری:3 اسفند 1391
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 81
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 2459
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
روز برگزاری:15 اسفند 1392
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات سومین همایش انرژی باد و خورشید
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
روز برگزاری:22 آبان 1393
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس انرژی باد و خورشید
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
روز برگزاری:15 اسفند 1392
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 82
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 2086
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی (عمومی)
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
 • بهینه سازی مصرف انرژی
روز برگزاری:22 آبان 1393
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 88
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 1599
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی (عمومی)
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
 • بهینه سازی مصرف انرژی
روز برگزاری:31 اردیبهشت 1394
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 95
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 2242
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
روز برگزاری:3 دی 1394
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هشتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 38
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 525
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
روز برگزاری:30 اردیبهشت 1395
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات نهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 16
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 927
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
روز برگزاری:2 دی 1395
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات دهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 13
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 237
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین
پشتیبانی