همایش قیر و آسفالت ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

976

کل صفحات

10819

درصد اصل مقالات

100%

کل استنادات

107

کل دریافت مقالات

16563

کل نمایش مقالات

1007334

متوسط استناد مقاله

10.96

کل نویسندگان

2670

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 12 دوره ثبت شده از همایش قیر و آسفالت ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

دومین همایش قیر و آسفالت ایران

روز برگزاری: 2 آذر 1383استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1384مجموعه مقالات دومین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 117
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات: 798
تعداد مقاله کامل: 61
تعداد نمایش مقالات: 213364
تعداد دریافت مقاله: 4294
تعداد ارجاعات: 53

سومین همایش قیر و آسفالت ایران

روز برگزاری: 23 آبان 1385استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 12 فروردین 1385مجموعه مقالات سومین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 171
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 978
تعداد مقاله کامل: 67
تعداد نمایش مقالات: 352453
تعداد دریافت مقاله: 4468
تعداد ارجاعات: 37

چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

روز برگزاری: 21 آبان 1387استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1389مجموعه مقالات چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 108
تعداد کل مقالات: 45
تعداد کل صفحات: 669
تعداد مقاله کامل: 45
تعداد نمایش مقالات: 80414
تعداد دریافت مقاله: 1665
تعداد ارجاعات: 11

ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران

روز برگزاری: 27 آبان 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396مجموعه مقالات ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 193
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 687
تعداد مقاله کامل: 70
تعداد نمایش مقالات: 35440
تعداد دریافت مقاله: 501
تعداد ارجاعات: 3

هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران

روز برگزاری: 24 آذر 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396مجموعه مقالات هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 306
تعداد کل مقالات: 109
تعداد کل صفحات: 1072
تعداد مقاله کامل: 109
تعداد نمایش مقالات: 61974
تعداد دریافت مقاله: 1054
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران: (تعداد دریافت)

هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران

روز برگزاری: 11 آبان 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396مجموعه مقالات هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 297
تعداد کل مقالات: 107
تعداد کل صفحات: 971
تعداد مقاله کامل: 107
تعداد نمایش مقالات: 66056
تعداد دریافت مقاله: 1482
تعداد ارجاعات: 0

نهمین همایش قیر و آسفالت ایران

روز برگزاری: 2 آبان 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396مجموعه مقالات نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 309
تعداد کل مقالات: 110
تعداد کل صفحات: 1177
تعداد مقاله کامل: 110
تعداد نمایش مقالات: 66707
تعداد دریافت مقاله: 1174
تعداد ارجاعات: 3

یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران

روز برگزاری: 30 مهر 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398مجموعه مقالات یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 215
تعداد کل مقالات: 75
تعداد کل صفحات: 860
تعداد مقاله کامل: 75
تعداد نمایش مقالات: 45345
تعداد دریافت مقاله: 702
تعداد ارجاعات: 0

دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران

روز برگزاری: 5 آبان 1399استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1399مجموعه مقالات دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 166
تعداد کل مقالات: 60
تعداد کل صفحات: 616
تعداد مقاله کامل: 60
تعداد نمایش مقالات: 25699
تعداد دریافت مقاله: 354
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران: (تعداد دریافت)

سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

روز برگزاری: 18 آبان 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاریخ نمایه سازی: 7 دی 1400مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
پژوهشگران ارائه کننده: 215
تعداد کل مقالات: 74
تعداد کل صفحات: 784
تعداد مقاله کامل: 74
تعداد نمایش مقالات: 13212
تعداد دریافت مقاله: 142
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات: (تعداد دریافت)

چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات

روز برگزاری: 10 آبان 1401استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
پژوهشگران ارائه کننده: 239
تعداد کل مقالات: 82
تعداد کل صفحات: 919
تعداد مقاله کامل: 82
تعداد نمایش مقالات: 469
تعداد دریافت مقاله: 2
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات: (تعداد دریافت)