ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد مقالات
820 مقاله
کل صفحات
9116
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
104
کل دریافت مقالات
13986
کل نمایش مقالات
812585
متوسط استناد مقاله
12.68
کل نویسندگان
2216
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 10 دوره ثبت شده از همایش قیر و آسفالت ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:2 آذر 1383
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1384
مجموعه مقالات دومین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 117
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات: 798
تعداد مقاله کامل: 61
تعداد نمایش مقالات: 199917
تعداد دریافت مقاله: 3910
تعداد ارجاعات: 53
روز برگزاری:23 آبان 1385
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 12 فروردین 1385
مجموعه مقالات سومین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 171
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 978
تعداد مقاله کامل: 67
تعداد نمایش مقالات: 332811
تعداد دریافت مقاله: 4054
تعداد ارجاعات: 35
روز برگزاری:21 آبان 1387
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1389
مجموعه مقالات چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 108
تعداد کل مقالات: 45
تعداد کل صفحات: 669
تعداد مقاله کامل: 45
تعداد نمایش مقالات: 71264
تعداد دریافت مقاله: 1402
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:27 آبان 1393
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
مجموعه مقالات ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 193
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 687
تعداد مقاله کامل: 70
تعداد نمایش مقالات: 22945
تعداد دریافت مقاله: 405
تعداد ارجاعات: 3
روز برگزاری:24 آذر 1394
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396
مجموعه مقالات هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 306
تعداد کل مقالات: 109
تعداد کل صفحات: 1072
تعداد مقاله کامل: 109
تعداد نمایش مقالات: 39134
تعداد دریافت مقاله: 827
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:11 آبان 1395
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
مجموعه مقالات هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 297
تعداد کل مقالات: 107
تعداد کل صفحات: 971
تعداد مقاله کامل: 107
تعداد نمایش مقالات: 41958
تعداد دریافت مقاله: 1251
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:2 آبان 1396
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396
مجموعه مقالات نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 309
تعداد کل مقالات: 110
تعداد کل صفحات: 1177
تعداد مقاله کامل: 110
تعداد نمایش مقالات: 40907
تعداد دریافت مقاله: 953
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:22 آبان 1397
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 334
تعداد کل مقالات: 112
تعداد کل صفحات: 1288
تعداد مقاله کامل: 112
تعداد نمایش مقالات: 26738
تعداد دریافت مقاله: 529
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:30 مهر 1398
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398
مجموعه مقالات یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 215
تعداد کل مقالات: 75
تعداد کل صفحات: 860
تعداد مقاله کامل: 75
تعداد نمایش مقالات: 24440
تعداد دریافت مقاله: 455
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:5 آبان 1399
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1399
مجموعه مقالات دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 166
تعداد کل مقالات: 60
تعداد کل صفحات: 616
تعداد مقاله کامل: 60
تعداد نمایش مقالات: 12471
تعداد دریافت مقاله: 200
تعداد ارجاعات: 0
پشتیبانی