ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد مقالات
820 مقاله
کل صفحات
9116
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
104
کل دریافت مقالات
13750
کل نمایش مقالات
764492
متوسط استناد مقاله
13
کل نویسندگان
2216
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 10 دوره ثبت شده از همایش قیر و آسفالت ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:2 آذر 1383
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1384
مجموعه مقالات دومین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 117
تعداد کل مقالات: 62
تعداد کل صفحات: 798
تعداد مقاله کامل: 61
تعداد نمایش مقالات: 196509
تعداد دریافت مقاله: 3893
تعداد ارجاعات: 53
کلیدواژه های اصلی:
 • آسفالت و قیر
 • اصطکاک داخلی
 • اندودهای تک کت و پریمکت
 • کاهش عمر روسازی
 • کرنش قائم روی خاکبستر
 • هواشناسی
 • ترابری جاده ای
 • مدیریت راه
 • دما
 • برف
روز برگزاری:23 آبان 1385
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 12 فروردین 1385
مجموعه مقالات سومین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 171
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 978
تعداد مقاله کامل: 67
تعداد نمایش مقالات: 327837
تعداد دریافت مقاله: 4033
تعداد ارجاعات: 35
کلیدواژه های اصلی:
 • قیر
 • الگوریتم ژنتیک
 • فیوم
 • علائم بالینی
 • سرطان زایی
 • موتاسیون
 • شبکه های عصبی - فازی
 • زیر سازی جاده
 • مقاومت مارشال
 • امولسیون قیر وسیمان
روز برگزاری:21 آبان 1387
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1389
مجموعه مقالات چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 108
تعداد کل مقالات: 45
تعداد کل صفحات: 669
تعداد مقاله کامل: 45
تعداد نمایش مقالات: 68494
تعداد دریافت مقاله: 1395
تعداد ارجاعات: 11
کلیدواژه های اصلی:
 • کریستالهای یخ
 • کاهش نقطه انجماد
 • روکش آسفالتی
 • یخ زدایی برف زدایی از سطح راه
روز برگزاری:27 آبان 1393
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
مجموعه مقالات ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 193
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 687
تعداد مقاله کامل: 70
تعداد نمایش مقالات: 19213
تعداد دریافت مقاله: 387
تعداد ارجاعات: 3
کلیدواژه های اصلی:
 • شبکه روسازی
 • واحدهای نمونه بازرسی
 • شاخص وضعیت روسازی
 • فعالیتهای نگهداری و بهسازی
 • الگوریتم ژنتیک
 • pavement management
 • pavement condition index
 • genetic algorithm
 • surveyed inspection units
 • optimal decision
روز برگزاری:24 آذر 1394
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396
مجموعه مقالات هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 306
تعداد کل مقالات: 109
تعداد کل صفحات: 1072
تعداد مقاله کامل: 109
تعداد نمایش مقالات: 33236
تعداد دریافت مقاله: 803
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • مدیریت روسازی
 • شرایط روسازی
 • سن روسازی
 • سیستم فازی
 • اپوکسی آسفالت
 • روسازی عرشه پل ها
 • چسب اپوکسی
 • مخلوط اپوکسی آسفالت سبک
 • روش های کم هزینه
 • بهسازی
روز برگزاری:11 آبان 1395
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
مجموعه مقالات هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 297
تعداد کل مقالات: 107
تعداد کل صفحات: 971
تعداد مقاله کامل: 107
تعداد نمایش مقالات: 35613
تعداد دریافت مقاله: 1227
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • بتن آسفالتی
 • خرابی رطوبتی
 • مکانیسمهای برهنگی
 • تیوریهای چسبندگی
 • منطقهکاری
 • پیشبینی
 • هزینه استفادهکنندگان
 • شبکه عصبی
 • ضایعات ذغالسنگ
 • فیلر
روز برگزاری:2 آبان 1396
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396
مجموعه مقالات نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 309
تعداد کل مقالات: 110
تعداد کل صفحات: 1177
تعداد مقاله کامل: 110
تعداد نمایش مقالات: 33310
تعداد دریافت مقاله: 926
تعداد ارجاعات: 2
کلیدواژه های اصلی:
 • پردازش تصویر
 • خاکستر کاه گندم
 • عملکرد مکانیکی
 • قیر
 • مخلوط آسفالت گرم
 • بهسازی خاک بستر
 • چسباننده هیدراتی( دوروپورت
 • دوروسل)
 • مقاومت برشی
 • روسازی
روز برگزاری:22 آبان 1397
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 334
تعداد کل مقالات: 112
تعداد کل صفحات: 1288
تعداد مقاله کامل: 112
تعداد نمایش مقالات: 22062
تعداد دریافت مقاله: 503
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • شبکه عصبی
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • لاتین fwd
 • مدلسازی
 • کاسه نشست
 • روسازی انعطاف پذیر متعارف
 • تغییر شکل دایمی
 • مخلوط آسفالتی
 • عدد جریان
روز برگزاری:30 مهر 1398
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398
مجموعه مقالات یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 215
تعداد کل مقالات: 75
تعداد کل صفحات: 860
تعداد مقاله کامل: 75
تعداد نمایش مقالات: 19171
تعداد دریافت مقاله: 412
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • سیستم فازی
 • منطق فازی
 • سایش لاستیک
 • ترکیدگی لاستیک
 • مراقبت از لاستیک.
 • بستر رسی
 • تثبیت
 • آهک و باطله سنگ آهن
 • مدلسازی مقاومت فشاری
 • روش شبکه عصبی مصنوعی.
روز برگزاری:5 آبان 1399
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1399
مجموعه مقالات دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 166
تعداد کل مقالات: 60
تعداد کل صفحات: 616
تعداد مقاله کامل: 60
تعداد نمایش مقالات: 9047
تعداد دریافت مقاله: 171
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • آسفالت متخلخل
 • خاک بستر ماسه ای
 • سیلاب
 • روسازی انعطاف پذیر.
پشتیبانی