کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

2909

کل صفحات

19532

درصد اصل مقالات

90%

کل استنادات

164

کل دریافت مقالات

39408

کل نمایش مقالات

2827617

متوسط استناد مقاله

5.64

کل نویسندگان

7331

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

دومین کنفرانس منهدسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 30 مرداد 1388استان: خراسان رضویشهر: گنابادبرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 23 تیر 1390استان: خراسان رضویشهر: گنابادبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1390مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1042
تعداد کل مقالات: 398
تعداد کل صفحات: 2632
تعداد مقاله کامل: 356
تعداد نمایش مقالات: 589078
تعداد دریافت مقاله: 9270
تعداد ارجاعات: 39

چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 8 شهریور 1391استان: خراسان رضویشهر: گنابادبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1391مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1207
تعداد کل مقالات: 461
تعداد کل صفحات: 3056
تعداد مقاله کامل: 413
تعداد نمایش مقالات: 728225
تعداد دریافت مقاله: 11781
تعداد ارجاعات: 73

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 29 مرداد 1392استان: خراسان رضویشهر: گنابادبرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1650
تعداد کل مقالات: 614
تعداد کل صفحات: 4070
تعداد مقاله کامل: 565
تعداد نمایش مقالات: 580471
تعداد دریافت مقاله: 7344
تعداد ارجاعات: 32

ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 28 مرداد 1393استان: خراسان رضویشهر: گنابادبرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1320
تعداد کل مقالات: 543
تعداد کل صفحات: 3583
تعداد مقاله کامل: 479
تعداد نمایش مقالات: 400053
تعداد دریافت مقاله: 4470
تعداد ارجاعات: 11

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 28 مرداد 1394استان: خراسان رضویشهر: گنابادبرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1549
تعداد کل مقالات: 644
تعداد کل صفحات: 4432
تعداد مقاله کامل: 583
تعداد نمایش مقالات: 403913
تعداد دریافت مقاله: 5212
تعداد ارجاعات: 8

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

روز برگزاری: 27 مرداد 1395استان: خراسان رضویشهر: گنابادبرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 563
تعداد کل مقالات: 249
تعداد کل صفحات: 1759
تعداد مقاله کامل: 227
تعداد نمایش مقالات: 125877
تعداد دریافت مقاله: 1331
تعداد ارجاعات: 1