ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد مقالات
2910 مقاله
کل صفحات
19537
درصد اصل مقالات
0%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
31906
کل نمایش مقالات
1816667
متوسط استناد مقاله
0
کل نویسندگان
0
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۷ دوره ثبت شده از کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:30 مرداد 1388
استان: خراسان رضوى
شهر: گناباد
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات دومین کنفرانس منهدسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی برق و الکترونیک
روز برگزاری:23 تیر 1390
استان: خراسان رضوى
شهر: گناباد
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 400
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 7718
تعداد ارجاعات: -
روز برگزاری:8 شهریور 1391
استان: خراسان رضوى
شهر: گناباد
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 462
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 9229
تعداد ارجاعات: -
روز برگزاری:29 مرداد 1392
استان: خراسان رضوى
شهر: گناباد
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 622
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 6061
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی برق و الکترونیک
روز برگزاری:28 مرداد 1393
استان: خراسان رضوى
شهر: گناباد
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 543
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 3675
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • مهندسی برق و الکترونیک
روز برگزاری:28 مرداد 1394
استان: خراسان رضوى
شهر: گناباد
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 645
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 4221
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • علوم کامپیوتر
  • مهندسی برق و الکترونیک
روز برگزاری:27 مرداد 1395
استان: خراسان رضوى
شهر: گناباد
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 249
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 1014
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
  • علوم کامپیوتر
  • مهندسی برق و الکترونیک
پشتیبانی