ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد مقالات
664 مقاله
کل صفحات
4201
درصد اصل مقالات
92%
کل استنادات
25
کل دریافت مقالات
5244
کل نمایش مقالات
440553
متوسط استناد مقاله
4
کل نویسندگان
1584
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از کنفرانس سیستم های فازی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:23 تیر 1389
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1391
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 210
تعداد کل مقالات: 89
تعداد کل صفحات: 514
تعداد مقاله کامل: 79
تعداد نمایش مقالات: 105053
تعداد دریافت مقاله: 778
تعداد ارجاعات: 10
کلیدواژه های اصلی:
 • منطق فازی
 • الگوریتم ژنتیک
 • بیشترین پارسیمونی
 • ژنوتیپ
 • هاپلوتیپ.single nucleotide polymorphism
 • عملگر استلزام فازی
 • استدلال فازی در بهینه سازی فازی
 • منطق فازی - آمیخته بازاریابی -فروش - طراحی
 • سیستم طبقه بندی فازی
 • قوانین فازی
روز برگزاری:14 تیر 1390
استان: سيستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1390
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 329
تعداد کل مقالات: 144
تعداد کل صفحات: 934
تعداد مقاله کامل: 129
تعداد نمایش مقالات: 229530
تعداد دریافت مقاله: 2731
تعداد ارجاعات: 15
کلیدواژه های اصلی:
 • منطق فازی
 • کنترل فازی
 • شبکه عصبی
 • خطای داده ای
 • داده کاوی
 • قواعد همباشی فازی
 • نگاشت ادراکی فازی fcm)سیستم فازی
 • یادگیریfcm الگوریتم ژنتیک
 • الگوریتم هبین
 • الگوریتم pso
روز برگزاری:5 شهریور 1392
استان: قزوين
شهر: قزوین
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین انجمن سیستم های فازی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:28 مرداد 1393
استان: آذربايجان شرقى
شهر: تبریز
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی سهند
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 579
تعداد کل مقالات: 235
تعداد کل صفحات: 1564
تعداد مقاله کامل: 226
تعداد نمایش مقالات: 51993
تعداد دریافت مقاله: 400
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • منطق فازی
 • الگوریتم ژنتیک
 • خوشه بندی فازی
 • عدم قطعیت
 • استخراج ویژگی
 • شبکه عصبی
 • خوشه بندی
 • شبکه عصبی فازی
 • مکانیزم زمانبندی صف
 • تضمین کیفیت سرویس
روز برگزاری:18 شهریور 1394
استان: سيستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان انجمن سیستم های فازی ایران
تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394
مجموعه مقالات چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
پژوهشگران ارائه کننده: 205
تعداد کل مقالات: 90
تعداد کل صفحات: 556
تعداد مقاله کامل: 85
تعداد نمایش مقالات: 41208
تعداد دریافت مقاله: 1111
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • منطق فازی
 • الگوریتم ژنتیک
 • سیستم خبره
 • کنترل کننده pid فازی
 • تسهیلات بانکی
 • تصمیم گیری
 • داده کاوی
 • الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات
 • سیستمهای عصبی فازی تطبیقی
 • توابع عضویت
روز برگزاری:17 اسفند 1395
استان: قزوين
شهر: قزوین
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
مجموعه مقالات پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)
پژوهشگران ارائه کننده: 98
تعداد کل مقالات: 40
تعداد کل صفحات: 259
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 9337
تعداد دریافت مقاله: 206
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • منطق فازی
 • داده کاوی
 • الگوریتم ژنتیک
 • بهینه سازی
 • درخت تصمیم
 • دادهکاوی
 • آنتن هوشمند- پرتوسازی تطبیقی - شبکه عصبی بازگشتی
 • روش های تجمیعی
 • داده کاوی آموزشی
 • آموزش الکترونیکی
روز برگزاری:12 شهریور 1399
استان: خراسان رضوى
شهر: مشهد
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن سیستم های فازی ایران
تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400
مجموعه مقالات کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
پژوهشگران ارائه کننده: 163
تعداد کل مقالات: 66
تعداد کل صفحات: 374
تعداد مقاله کامل: 53
تعداد نمایش مقالات: 3432
تعداد دریافت مقاله: 18
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • مدل یابی معادلات ساختاری
 • یادگیری فناورانه و هوشمند
 • شهرهوشمند
 • مدیریت شهری
 • واقعیت افزوده
 • گردشگر
 • توسعه شهری
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • سیستم حمل و نقل هوشمند
 • سیستم موقعیت یاب مکانی
پشتیبانی