کنفرانس سیستم های فازی ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

664

کل صفحات

4201

درصد اصل مقالات

92%

کل استنادات

25

کل دریافت مقالات

6324

کل نمایش مقالات

566658

متوسط استناد مقاله

3.77

کل نویسندگان

1585

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از کنفرانس سیستم های فازی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

روز برگزاری: 5 شهریور 1392استان: قزوینشهر: قزوینبرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین انجمن سیستم های فازی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

روز برگزاری: 28 مرداد 1393استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی سهند تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 579
تعداد کل مقالات: 235
تعداد کل صفحات: 1564
تعداد مقاله کامل: 226
تعداد نمایش مقالات: 91068
تعداد دریافت مقاله: 522
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران: (تعداد دریافت)

چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)

روز برگزاری: 18 شهریور 1394استان: سیستان و بلوچستانشهر: زاهدانبرگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان انجمن سیستم های فازی ایران تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394مجموعه مقالات چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
پژوهشگران ارائه کننده: 205
تعداد کل مقالات: 90
تعداد کل صفحات: 556
تعداد مقاله کامل: 85
تعداد نمایش مقالات: 63045
تعداد دریافت مقاله: 1304
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند): (تعداد دریافت)

پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)

روز برگزاری: 17 اسفند 1395استان: قزوینشهر: قزوینبرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396مجموعه مقالات پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)
پژوهشگران ارائه کننده: 98
تعداد کل مقالات: 40
تعداد کل صفحات: 259
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 16811
تعداد دریافت مقاله: 258
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند): (تعداد دریافت)

کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)

روز برگزاری: 12 شهریور 1399استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن سیستم های فازی ایران تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400مجموعه مقالات کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
پژوهشگران ارائه کننده: 164
تعداد کل مقالات: 66
تعداد کل صفحات: 374
تعداد مقاله کامل: 53
تعداد نمایش مقالات: 18457
تعداد دریافت مقاله: 99
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند): (تعداد دریافت)