کنفرانس مدیریت فناوری

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

408

کل صفحات

6427

درصد اصل مقالات

100%

کل استنادات

60

کل دریافت مقالات

5710

کل نمایش مقالات

376182

متوسط استناد مقاله

14.71

کل نویسندگان

1047

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از کنفرانس مدیریت فناوری روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

روز برگزاری: 26 آذر 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت فناوری ایران تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 278
تعداد کل مقالات: 115
تعداد کل صفحات: 1663
تعداد مقاله کامل: 115
تعداد نمایش مقالات: 154102
تعداد دریافت مقاله: 2670
تعداد ارجاعات: 36
مقالات برتر دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری: (تعداد دریافت)

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

روز برگزاری: 19 آذر 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت فناوری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

روز برگزاری: 10 آذر 1393استان: هرمزگانشهر: جزیره کیشبرگزار کننده: انجمن مدیریت فناوری ایران تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1393مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 255
تعداد کل مقالات: 95
تعداد کل صفحات: 1479
تعداد مقاله کامل: 95
تعداد نمایش مقالات: 111019
تعداد دریافت مقاله: 2212
تعداد ارجاعات: 21
مقالات برتر چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری: (تعداد دریافت)

پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

روز برگزاری: 25 آذر 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت فناوری ایران تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
پژوهشگران ارائه کننده: 285
تعداد کل مقالات: 104
تعداد کل صفحات: 1652
تعداد مقاله کامل: 104
تعداد نمایش مقالات: 68588
تعداد دریافت مقاله: 618
تعداد ارجاعات: 3
مقالات برتر پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری: (تعداد دریافت)

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس

روز برگزاری: 7 شهریور 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت فناوری ایران تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس
پژوهشگران ارائه کننده: 173
تعداد کل مقالات: 72
تعداد کل صفحات: 1254
تعداد مقاله کامل: 72
تعداد نمایش مقالات: 27081
تعداد دریافت مقاله: 58
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس: (تعداد دریافت)

دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

روز برگزاری: 21 آذر 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت فناوری ایران تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
پژوهشگران ارائه کننده: 56
تعداد کل مقالات: 22
تعداد کل صفحات: 379
تعداد مقاله کامل: 22
تعداد نمایش مقالات: 15392
تعداد دریافت مقاله: 152
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری: (تعداد دریافت)

سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

روز برگزاری: 27 آذر 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن مدیریت فناوری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0