همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

2210

کل صفحات

18833

درصد اصل مقالات

96%

کل استنادات

197

کل دریافت مقالات

25029

کل نمایش مقالات

1965561

متوسط استناد مقاله

8.91

کل نویسندگان

5630

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 10 دوره ثبت شده از همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

روز برگزاری: 17 مهر 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1393مجموعه مقالات دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 981
تعداد کل مقالات: 394
تعداد کل صفحات: 3315
تعداد مقاله کامل: 377
تعداد نمایش مقالات: 387404
تعداد دریافت مقاله: 4253
تعداد ارجاعات: 35
مقالات برتر دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی: (تعداد دریافت)

سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

روز برگزاری: 15 خرداد 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394مجموعه مقالات سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 708
تعداد کل مقالات: 276
تعداد کل صفحات: 2284
تعداد مقاله کامل: 261
تعداد نمایش مقالات: 301373
تعداد دریافت مقاله: 4625
تعداد ارجاعات: 23

چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

روز برگزاری: 25 دی 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 314
تعداد کل مقالات: 123
تعداد کل صفحات: 1088
تعداد مقاله کامل: 116
تعداد نمایش مقالات: 106393
تعداد دریافت مقاله: 1652
تعداد ارجاعات: 8

پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

روز برگزاری: 8 شهریور 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395مجموعه مقالات پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 253
تعداد کل مقالات: 100
تعداد کل صفحات: 929
تعداد مقاله کامل: 99
تعداد نمایش مقالات: 64875
تعداد دریافت مقاله: 1069
تعداد ارجاعات: 3

هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

روز برگزاری: 1 اردیبهشت 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397مجموعه مقالات هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 17
تعداد کل مقالات: 7
تعداد کل صفحات: 57
تعداد مقاله کامل: 7
تعداد نمایش مقالات: 3472
تعداد دریافت مقاله: 37
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار: (تعداد دریافت)