ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

تعداد مقالات
2210 مقاله
کل صفحات
18833
درصد اصل مقالات
96%
کل استنادات
134
کل دریافت مقالات
19262
کل نمایش مقالات
1081917
متوسط استناد مقاله
6
کل نویسندگان
5630
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 10 دوره ثبت شده از همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:10 دی 1392
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 21 تیر 1393
مجموعه مقالات اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 2015
تعداد کل مقالات: 781
تعداد کل صفحات: 6241
تعداد مقاله کامل: 744
تعداد نمایش مقالات: 484741
تعداد دریافت مقاله: 8548
تعداد ارجاعات: 80
کلیدواژه های اصلی:
 • محیط زیست
 • آلودگی هوا
 • پدافند غیرعامل
 • خشکسالی
 • توسعه پایدار
 • منطق فازی
 • کشاورزی
 • الگوریتم ژنتیک
 • مدیریت بحران
 • محصولات کشاورزی
روز برگزاری:17 مهر 1393
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1393
مجموعه مقالات دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 981
تعداد کل مقالات: 394
تعداد کل صفحات: 3315
تعداد مقاله کامل: 377
تعداد نمایش مقالات: 244744
تعداد دریافت مقاله: 3471
تعداد ارجاعات: 26
کلیدواژه های اصلی:
 • مدیریت بحران
 • پدافند غیر عامل
 • ایران
 • زمین لغزش
 • مدیریت پسماند
 • آلودگی
 • آلودگی هوا
 • مصارف کشاورزی
 • پسماند بیمارستانی
 • پسماند
روز برگزاری:15 خرداد 1394
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394
مجموعه مقالات سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 708
تعداد کل مقالات: 276
تعداد کل صفحات: 2284
تعداد مقاله کامل: 261
تعداد نمایش مقالات: 163550
تعداد دریافت مقاله: 3774
تعداد ارجاعات: 20
کلیدواژه های اصلی:
 • مدیریت بحران
 • کشاورزی
 • آلودگی هوا
 • پدافند غیر عامل
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • ahp
 • زیست پذیری
 • سکونتگاه های روستایی مرزی
 • شناسایی منابع آب زیرزمینی
 • تصاویر ماهوارهای
روز برگزاری:25 دی 1394
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394
مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 314
تعداد کل مقالات: 123
تعداد کل صفحات: 1088
تعداد مقاله کامل: 116
تعداد نمایش مقالات: 57031
تعداد دریافت مقاله: 1307
تعداد ارجاعات: 6
کلیدواژه های اصلی:
 • پدافند غیر عامل
 • جذب سطحی
 • سمیت کادمیم
 • سرب
 • آلاینده
 • آلودگی هوا
 • مخاطرات
 • طوفانهای تندری
 • تحلیل خوشه ای
 • بجنورد
روز برگزاری:8 شهریور 1395
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
مجموعه مقالات پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 253
تعداد کل مقالات: 100
تعداد کل صفحات: 929
تعداد مقاله کامل: 99
تعداد نمایش مقالات: 31099
تعداد دریافت مقاله: 807
تعداد ارجاعات: 2
کلیدواژه های اصلی:
 • ریزجلبک
 • کلرلا
 • بینایی ماشین
 • شبکه عصبی
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • برنج
 • گندم
 • مس
 • توسعه پایدار
 • شوری
روز برگزاری:1 خرداد 1396
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396
مجموعه مقالات ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
پژوهشگران ارائه کننده: 19
تعداد کل مقالات: 8
تعداد کل صفحات: 61
تعداد مقاله کامل: 8
تعداد نمایش مقالات: 1812
تعداد دریافت مقاله: 24
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • حفاظت از محیط زیست
 • آلودگی هوا
 • رژیم حقوقی ایران
 • رژیم حقوقی هند
روز برگزاری:16 آذر 1396
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397
مجموعه مقالات هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 342
تعداد کل مقالات: 129
تعداد کل صفحات: 1128
تعداد مقاله کامل: 126
تعداد نمایش مقالات: 28942
تعداد دریافت مقاله: 367
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • ذرت
 • گیاهان دارویی
 • توسعه پایدار
 • تغییر کاربری
 • اراضی کشاورزی
 • gis
 • اسیدهیومیک
 • تنش خشکی
 • دانسیاه
 • کلروفیل
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1397
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
مجموعه مقالات هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 17
تعداد کل مقالات: 7
تعداد کل صفحات: 57
تعداد مقاله کامل: 7
تعداد نمایش مقالات: 1482
تعداد دریافت مقاله: 29
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:7 اسفند 1397
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1398
مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 425
تعداد کل مقالات: 170
تعداد کل صفحات: 1421
تعداد مقاله کامل: 161
تعداد نمایش مقالات: 31357
تعداد دریافت مقاله: 455
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • نیتروژن
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • آب زیرزمینی
 • gis
 • اوره
 • پوشش گیاهی
 • som
 • منطق فازی
 • خشکسالی هواشناسی
 • spei
روز برگزاری:17 تیر 1399
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده:
تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1399
مجموعه مقالات دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 556
تعداد کل مقالات: 222
تعداد کل صفحات: 2309
تعداد مقاله کامل: 215
تعداد نمایش مقالات: 37159
تعداد دریافت مقاله: 480
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • خشکسالی
 • سیلاب
 • آلودگی هوا
 • شکست سد
 • تغییرات مکانی
 • عملکرد
 • شاخص spi
 • منطقه هفت شهرداری شیراز
 • آبخیزداری
 • توسعه پایدار
پشتیبانی