کنفرانس مبدل های گرمایی

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

512

کل صفحات

6198

درصد اصل مقالات

99%

کل استنادات

22

کل دریافت مقالات

11587

کل نمایش مقالات

646858

متوسط استناد مقاله

4.30

کل نویسندگان

1282

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 12 دوره ثبت شده از کنفرانس مبدل های گرمایی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

نخستین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

روز برگزاری: 1 مرداد 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

روز برگزاری: 19 آبان 1389استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1389مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی
پژوهشگران ارائه کننده: 114
تعداد کل مقالات: 48
تعداد کل صفحات: 549
تعداد مقاله کامل: 47
تعداد نمایش مقالات: 112232
تعداد دریافت مقاله: 2472
تعداد ارجاعات: 6

چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

روز برگزاری: 18 آبان 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1391مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی
پژوهشگران ارائه کننده: 164
تعداد کل مقالات: 56
تعداد کل صفحات: 524
تعداد مقاله کامل: 55
تعداد نمایش مقالات: 119017
تعداد دریافت مقاله: 2053
تعداد ارجاعات: 4

پنجمین همایش مبدل های گرمایی

روز برگزاری: 30 آبان 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392مجموعه مقالات پنجمین همایش مبدل های گرمایی
پژوهشگران ارائه کننده: 103
تعداد کل مقالات: 44
تعداد کل صفحات: 443
تعداد مقاله کامل: 44
تعداد نمایش مقالات: 72445
تعداد دریافت مقاله: 1428
تعداد ارجاعات: 5

ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی

روز برگزاری: 29 آبان 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی
پژوهشگران ارائه کننده: 144
تعداد کل مقالات: 58
تعداد کل صفحات: 671
تعداد مقاله کامل: 58
تعداد نمایش مقالات: 60417
تعداد دریافت مقاله: 1240
تعداد ارجاعات: 2

هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی

روز برگزاری: 5 آذر 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی
پژوهشگران ارائه کننده: 101
تعداد کل مقالات: 42
تعداد کل صفحات: 464
تعداد مقاله کامل: 41
تعداد نمایش مقالات: 39152
تعداد دریافت مقاله: 760
تعداد ارجاعات: 1

هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن

روز برگزاری: 2 دی 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
پژوهشگران ارائه کننده: 111
تعداد کل مقالات: 44
تعداد کل صفحات: 569
تعداد مقاله کامل: 44
تعداد نمایش مقالات: 35376
تعداد دریافت مقاله: 700
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن: (تعداد دریافت)

دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن

روز برگزاری: 22 آذر 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه کاشان تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397مجموعه مقالات دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن
پژوهشگران ارائه کننده: 90
تعداد کل مقالات: 38
تعداد کل صفحات: 576
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 23802
تعداد دریافت مقاله: 409
تعداد ارجاعات: 0

یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن

روز برگزاری: 21 آذر 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه کاشان تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
پژوهشگران ارائه کننده: 140
تعداد کل مقالات: 54
تعداد کل صفحات: 813
تعداد مقاله کامل: 54
تعداد نمایش مقالات: 34157
تعداد دریافت مقاله: 372
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن: (تعداد دریافت)

دوازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن

روز برگزاری: 27 خرداد 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه کاشان تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن
پژوهشگران ارائه کننده: 84
تعداد کل مقالات: 33
تعداد کل صفحات: 474
تعداد مقاله کامل: 33
تعداد نمایش مقالات: 12230
تعداد دریافت مقاله: 161
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دوازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن: (تعداد دریافت)