همایش ملی مهندسی محیط زیست ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 4758 مقالهکل صفحات: 45362درصد اصل مقالات: 97%کل استنادات: 1967کل دریافت مقالات: 139632کل نمایش مقالات: 8730481متوسط استناد مقاله: 41.34کل نویسندگان: 12880
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از همایش ملی مهندسی محیط زیست ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

روز برگزاری: 30 بهمن 1385استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1385مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 1383
تعداد کل مقالات: 541
تعداد کل صفحات: 4838
تعداد مقاله کامل: 515
تعداد نمایش مقالات: 1523625
تعداد دریافت مقاله: 21572
تعداد ارجاعات: 283

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

روز برگزاری: 31 اردیبهشت 1387استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1386مجموعه مقالات دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 1353
تعداد کل مقالات: 493
تعداد کل صفحات: 3922
تعداد مقاله کامل: 472
تعداد نمایش مقالات: 1335970
تعداد دریافت مقاله: 19258
تعداد ارجاعات: 247

سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

روز برگزاری: 15 مهر 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1387مجموعه مقالات سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 948
تعداد کل مقالات: 360
تعداد کل صفحات: 3598
تعداد مقاله کامل: 353
تعداد نمایش مقالات: 760188
تعداد دریافت مقاله: 12479
تعداد ارجاعات: 254

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

روز برگزاری: 10 آبان 1389استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1389مجموعه مقالات چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 2640
تعداد کل مقالات: 979
تعداد کل صفحات: 9616
تعداد مقاله کامل: 971
تعداد نمایش مقالات: 1635421
تعداد دریافت مقاله: 28438
تعداد ارجاعات: 501

پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

روز برگزاری: 30 آبان 1390استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1390مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 2449
تعداد کل مقالات: 883
تعداد کل صفحات: 8037
تعداد مقاله کامل: 851
تعداد نمایش مقالات: 1648639
تعداد دریافت مقاله: 25331
تعداد ارجاعات: 383

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

روز برگزاری: 27 آبان 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1391مجموعه مقالات ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 2082
تعداد کل مقالات: 743
تعداد کل صفحات: 6656
تعداد مقاله کامل: 718
تعداد نمایش مقالات: 1185586
تعداد دریافت مقاله: 18582
تعداد ارجاعات: 254

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

روز برگزاری: 15 آذر 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1393مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 1050
تعداد کل مقالات: 398
تعداد کل صفحات: 4262
تعداد مقاله کامل: 384
تعداد نمایش مقالات: 380063
تعداد دریافت مقاله: 7524
تعداد ارجاعات: 42

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

روز برگزاری: 17 آبان 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران انجمن محیط زیست ایران تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1395مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
پژوهشگران ارائه کننده: 975
تعداد کل مقالات: 361
تعداد کل صفحات: 4433
تعداد مقاله کامل: 360
تعداد نمایش مقالات: 260989
تعداد دریافت مقاله: 6448
تعداد ارجاعات: 3