کنفرانس داده کاوی ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 565 مقالهکل صفحات: 5865درصد اصل مقالات: 99%کل استنادات: 224کل دریافت مقالات: 2105کل نمایش مقالات: 1501066متوسط استناد مقاله: 39.65کل نویسندگان: 1456
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 6 دوره ثبت شده از کنفرانس داده کاوی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

اولین کنفرانس داده کاوی ایران

روز برگزاری: 29 آبان 1386استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1386مجموعه مقالات اولین کنفرانس داده کاوی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 351
تعداد کل مقالات: 132
تعداد کل صفحات: 1239
تعداد مقاله کامل: 130
تعداد نمایش مقالات: 398223
تعداد دریافت مقاله: 589
تعداد ارجاعات: 36

دومین کنفرانس داده کاوی ایران

روز برگزاری: 21 آبان 1387استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1388مجموعه مقالات دومین کنفرانس داده کاوی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 422
تعداد کل مقالات: 163
تعداد کل صفحات: 1929
تعداد مقاله کامل: 162
تعداد نمایش مقالات: 393874
تعداد دریافت مقاله: 570
تعداد ارجاعات: 65

سومین کنفرانس داده کاوی

روز برگزاری: 24 آذر 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1389مجموعه مقالات سومین کنفرانس داده کاوی
پژوهشگران ارائه کننده: 323
تعداد کل مقالات: 126
تعداد کل صفحات: 1215
تعداد مقاله کامل: 123
تعداد نمایش مقالات: 424958
تعداد دریافت مقاله: 486
تعداد ارجاعات: 70

چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران

روز برگزاری: 9 آبان 1389استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1389مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 360
تعداد کل مقالات: 144
تعداد کل صفحات: 1482
تعداد مقاله کامل: 142
تعداد نمایش مقالات: 284011
تعداد دریافت مقاله: 460
تعداد ارجاعات: 53

هشتمین کنفرانس داده کاوی ایران

روز برگزاری: 11 آذر 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران

روز برگزاری: 26 دی 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0